Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Zondagsschool viert paasfeest op eerste paasdag, ook u en jij bent van harte welkom

Zondagsschool viert paasfeest op eerste paasdag, ook u en jij bent van harte welkom

Op eerste Paasdag D.V. 16 april 2017 begint om 12.00 uur de paasviering van de Zondagsschool in de Opstandingskerk aan de Hoefslag 132. Samen luisteren & zingen over het lijden, sterven en de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Het thema is 'Hij voor mij' en dat is óók voor u en jou! Iedereen, van jong tot oud en gemeentelid of niet, wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig. Wij zien uit naar uw/jouw komst!!

Zondagsschool viert paasfeest op eerste paasdag

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|