Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Pasen bijeenkomst begraafplaats nijkerk om half negen

paasbijeenkomst

NIJKERK -  Al enige jaren vindt er in de vroege ochtend van de Eerste Paasdag een Paassamenkomst plaats op de Algemene Begraafplaats in Nijkerk. Hier komen mensen samen vanuit vele kerken om stil te staan bij de opstanding van Jezus Christus.

Wij gedenken dit op een bijzondere plaats waar vele van onze dierbaren zijn begraven. De serene rust en de gedachtenis aan onze dierbaren en Jezus Christus maken van deze Paassamenkomst een bijzonder moment. De Raad van Kerken nodigt u van harte uit om samen te luisteren, te bidden en te zingen. Muzikale medewerking wordt verleend door leden van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Orkest en Muziekvereniging Concordia uit Nijkerkerveen. De samenkomst begint om 08.30 uur en is om 09.00 uur afgelopen zodat u hierna nog naar uw eigen kerk kunt gaan.Wij verzoeken u zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. 16 april 2017.

Open kerk nijkerk

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|