Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Pasen -> Opstanding

NIJKERK Op Goede Vrijdag staat de kerk er bij stil, dat Jezus is gestorven nadat hij aan een kruis was genageld. Op de Paasdag viert de kerk dat Jezus uit het graf opstond en de dood heeft overwonnen. De christenen in de Oosterse kerk groeten elkaar op de eerste Paasdag met de woorden: De Heer is waarlijk opgestaan!

 witte toren nijkerk

Jezus zelf wist dat Hij na zijn kruisiging uit de dood zou worden opgewekt door zijn Hemelse Vader. Hij zei dit ook vooraf tegen zijn leerlingen, maar dat drong niet tot hen door. Zij gingen er niet vanuit dat hun leider gedood zou worden, ze hadden grote verwachtingen en droomden van een koninkrijk op aarde. Eindelijk vrij van de onderdrukking van de Romeinen. Deze droom viel met het sterven van Jezus in duigen.

 

Helemaal verwarrend werd het voor hen, toen drie dagen later een paar vrouwen beweerden  dat Jezus uit het graf was opgestaan en leefde. De vrouwen waren naar het rotsgraf gegaan om het lichaam van de overledene met specerijen te verzorgen. Toen ze bij het graf aankwamen werd hun door een engel bij het open graf de vraag gesteld: Wat zoeken jullie de Levende bij de doden? En even later kwamen zij onderweg Jezus tegen.

 

Voor de volgelingen van Jezus was het verhaal van de vrouwen ongeloofwaardig. Tot ze zelf kort daarna Jezus ontmoeten. Eerst dachten ze nog met een geest van doen te hebben, maar toen ze de voeten en handen van Jezus voelen mochten en Hij met hen at, moesten ze het wel geloven.

Aan nog meer mensen verscheen Jezus. In een brief van Paulus, ongeveer 17 jaar later, lezen we: Het belangrijkste is dat Jezus voor onze zonden is gestorven, zoals aangekondigd, is begraven, na drie dagen weer opgewekt is, en aan veel mensen is verschenen. Eén keer zelfs aan vijfhonderd mensen tegelijk, waarvan de meesten nog  leven.  Paulus wijst deze mensen aan als getuige, zodat navraag mogelijk was.

De vraag naar het bewijs van de opstanding van Jezus  is al zo oud als het feit zelf en wordt ook nu nog regelmatig gesteld. Er kan van alles als bewijs naar voren worden gehaald, zoals de zojuist genoemde getuigen en andere verklaringen. Ook het bestaan van de wereldwijde Christelijke kerk zou als bewijs gezien kunnen worden. Het echte bewijs is persoonlijk en  krijg je als je in Jezus gelooft. Dan wil Hij zich bewijzen in ons leven. Ook nu kunnen mensen daarvan getuigen. Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|