Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-09-21 14:12:45' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Contact met de NICEA kerken Nijkerk.

Voor u gelezen

NIJKERK- Voor u gelezen in “In Zijn spoor” van Ds. H.J. van der Veen.

Kerngedachte:

Bekeren is anders gaan denken over God, jezelf en je naaste.

Je leert kijken door de ogen van de Heere Jezus.

Je ontvangt een andere gezindheid.

Vanuit je hart verandert je leven radicaal en totaal.

Je verlaat je eigen weg en je gaat wandelen in de voetsporen van de Heere Jezus.

alpha cursus

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |