Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Alpha Cursus van start

NIJKERK – Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof én mensen die hun geloof nog eens goed willen doordenken, hebben daar dit najaar een prima mogelijkheid toe. Op woensdagavond 26 september en op donderdagavond 20 september gaat er een Alpha-cursus starten.

alpha cursus nijkerk

De Alpha-cursus, ooit ontstaan in een kerk in Londen, is een fenomeen. Meer dan drie miljoen mensen in meer dan 130 landen hebben de cursus over de beginselen van het christelijk geloof gevolgd. Wat de cursus precies inhoudt is het best weer te geven aan de hand van de letters van het woord Alpha.

A: allen zijn welkom. Iedereen die meer wil weten over het geloof, maar ook mensen die zich afvragen wat ze eigenlijk geloven.

De L: leren en lachen. Er is ook ruimte om samen plezier te hebben.

De P: pizza’s en pasta’s. De cursusavonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd omdat samen eten mensen de gelegenheid geeft elkaar beter te leren kennen.

De H: helpen. Kleine groepen geven de gelegenheid om door te praten over eigen vragen.

Ten slotte weer de A: Alpha biedt een plaats waar geen enkele vraag over het geloof als te simpel of te bedreigend wordt gezien.

Na de maaltijd wordt een inleiding gegeven waarna er in kleine groepen doorgepraat wordt over onderwerpen als: Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus aan het kruis? Waarom zou ik de Bijbel lezen? Waarom en hoe kan ik bidden? Wie is eigenlijk de Heilige Geest? Kan God ook vandaag mensen genezen? Hoe leidt God ons leven? Wat heeft de Kerk ermee te maken?

Tien weken

De Alpha-cursus duurt tien weken (één avond in de week plus een weekend) en is gratis. Alleen voor het weekend wordt een bijdrage gevraagd.

De startdata en contactgegevens zijn:

M.b.t. woensdag 26 september: Friso Berghuis (033-24 50 835)

M.b.t. donderdag 20 september: Wilma Poolen     (033-75 22 940)

Voor informatie kijkt u op de website www.alpha-nijkerk.nl

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|