Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-07-19 05:55:11' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Lokaal nieuws

Lokale informatie wordt door veel vrijwilligers aangeleverd.

Regelmatig vindt u in deze rubriek nieuws over nieuwe activiteiten in de kerken van Nijkerk.

Indien u nieuws heeft vanuit uw eigen kerk en dat op deze website wilt delen met anderen dan kunt u mailen naar nicea (at) solcon.nl.

Custom Search

 

 

Gebedskringen

Al een paar jaar komen een aantal mensen van verschillende kerkelijke achtergronden op vrijdagavond in het Oostereind (achter de Zeeman) in gebedskring bij elkaar. De aanvangstijd is 19.30 uur. Er wordt gebeden voor alle voorgangers, ouderlingen, pastorale en evangelisatiemedewerkers enzovoorts. Ook op de eerste woensdag van de maand (uitgezonderd schoolvakanties) komt er een groep bij elkaar in Het Gasthuus, bij de Grote Kerk in Nijkerk. Aanvang 9.30 uur.

 

Waarom deze gebedskringen?

Er is in deze tijd een grote behoefte aan gelovigen die bereid zijn bij elkaar te komen om te bidden. Er is een behoefte aan voorbidders die voor Gods troon komen en zich uitstrekken naar Zijn genade en medeleven voor de stad. Er is behoefte aan gebedsstrijders die vasthoudend bidden. Er is behoefte aan mensen die zich willen verootmoedigen vanwege de verdeeldheid van de kerken en die bidden voor eenheid.

Er zijn zegeningen en bewegingen van God die niet kunnen plaatsvinden totdat iemand ze geboren laat worden in gebed. Zelfs de Here Jezus werd deze aarde binnengeleid door voorbede. Herinner je je de bijbelse verhalen over Simeon en Anna? Zij waren allebei voorbidders, gebedsstrijders van God. Zij hadden jaren in geestelijke rouw doorgebracht, biddend om de komst van de Messias. Maar toen ze klaar waren, ervoeren ze de troost van de Heilige Geest. Want toen ze Jezus als baby in de tempel zagen, herkende ze Hem en verheugden zich.

Als jij jezelf afvraagt of je een van hen bent die geroepen zijn tot voorbede, dan ben je het waarschijnlijk. God roept overal gelovigen om die unieke rouw en troost te ervaren die alleen voorbidders kennen. Hij roept jou om je leven neer te leggen om voor anderen te bidden. Natuurlijk hoeft dat niet in een groep, maar begin er vandaag mee, met biddend strijden voor deze stad. Opdat God weer een opwekking zal geven en de kerk haar plaats weer zal innemen.

Dat er in plaats van verdeeldheid weer eenheid zal zijn in deze plaats. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te bidden, op vrijdagavond of woensdagmorgen. Doel en samenstelling. Deze kringen bidden voor kerk en de stad. Als u niet hardop wilt bidden, is dat geen probleem. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. De kringen variërend in omvang van acht tot vijftien mensen. Zij staan open voor iedereen, ongeacht de kerkelijke gezindte.

Hoe doen we het? We lezen samen een stukje uit de Bijbel of een bijbels dagboek. Dan gaan we bidden. De samenkomsten duren ongeveer een uur. Gebedspunten mag u altijd doormailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hiermee wordt vertrouwelijk omgegaan. Er is ook gelegenheid voor u te laten bidden. Bent u ziek, is er een andere nood; een aantal kringleden wil graag met en voor u bidden.

kledingactie COEN 8 november

Stichting COEN houdt weer een kledingactie. De kleding wordt sinds enige tijd naar Roemenië gebracht.

 

De kleding wordt gekocht door eigenaren van ca. 40 tweedehands kledingwinkels die Sf. Georghe rijk is. Hierdoor wordt de kleding niet alleen opnieuw gebruikt, maar kan met de opbrengst weer iets goeds gedaan worden.
Zaterdag 8 november kunt u tussen 9 en 11.30 uur schone en goed draagbare kleding, maar ook schoenen (graag apart verpakt) inleveren bij de volgende adressen: De Opstandingskerk, Hoefslag 132, De Kandelaar, Meinstraat 4a, Het Schulpje, Schulpkamp 61 en De Fontein, Dr. Kuyperstraat 2.

kleding actie commissie oost europa nijkerk

PKN oneens met Van der Kaaij

Het staat er zo ontroerend aan het begin van het evangelie van Johannes:‘het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond’ (Joh. 1:14). En vervolgens wordt dat Woord bij de naam genoemd: Jezus Christus. Deze woorden over Jezus zijn ‘ingeslagen’ in het leven van miljoenen mensen. Jezus heeft de harten geraakt van jonge kinderen, hij is meegegaan in het leven van volwassenen en hij is op de lippen van stervenden geweest. Volgens de evangelist Johannes komen in Jezus twee werelden samen: die van God en die van de mens. Tijd en eeuwigheid raken elkaar. ‘Waarlijk God en waarlijk mens’, zo luidt een beroemde uitspraak over Jezus uit de vroege kerk. Het duizelt je erbij en toch zit er zoveel muziek in, zoveel heil en zegen. Die kun je kwijtraken. Als het alleen maar over God gaat, verdwijnt de ‘echte’ mens. Als het alleen maar om een mens gaat, is God op afstand gekomen.

boekrol

Recent is ds. Van der Kaaij met een aantal uitspraken in het nieuws gekomen. Hij herkent in Christus een mythe, een diep besef dat je overal tegenkomt (vooral in Egypte), van een stervende en herrijzende god. Die mythe wordt voor hem op een bijzondere manier uitgedrukt in de naam Christus. Hij is van mening dat de Bijbel over déze Christus schrijft en hij gelooft in deze Christus. De Geest van deze Christus leeft in mensen. Om te geloven in deze Christus is het volgens ds. Van der Kaaij niet nodig dat er een historische Jezus heeft geleefd. Hij houdt het er zelfs op dat Jezus niet echt heeft geleefd. Dat geeft volgens hem niet, want het heilligt niet in de stof en niet in de tijd (of een stuk geschiedenis), maar in iets van binnen. ‘Christus’ geef daar uitdrukking aan. Ds. Van der Kaaij wil hiermee recht doen aan de geloofsbelijdenis van de kerk.

Hoe goed dit ook is bedoeld, ik ben ervan overtuigd dat op deze manier de muziek zal stokken en ‘heil en zegen’ verloren gaat. Jezus Christus hing niet aan een mythisch kruis. Hij hing aan een echt kruis en droeg zo de echte last van de wereld. De mythische Christus is misschien iets moois voor mensen die in de natuur leven. Niet voor niets linkt Van der Kaaij de mythe aan de opkomende en de ondergaande zon. Wij zijn wel mensen van de natuur, maar we zijn vooral mensen in de geschiedenis. De geschiedenis is vaak bar en boos. Er vinden moordpartijen plaats en kinderen gaan dood. In die wereld kwam de Zoon. De mythe rekent ons rijk. Maar zo rijk is de mens met zijn verbeelding niet. Hij ligt langs de kant van de weg, naakt en weerloos, ziek en zondig. Langs die weg kwam Jezus. We moeten niet terugvallen in de droomwereld van de mythe, maar wakker worden in het evangelie. Protestantse Kerk Nederland - Commentaar bij de tijd - dr A. J. Plaizier

Bron www.pkn.nl

Subcategorieën

Kerkelijke nieuws in de breedste zin van het woord afkomstig uit Nederland.,

 

Custom Search

De stad Nijkerk is het plaatselijke nieuwsblad in de gemeente Nijkerk.

In de Stad Nijkerk wordt regelmatig de pagina Geloven in Nijkerk gepubliceerd,

Deze pagina komt in samenwerking met de Nijkerkse Kerken tot stand.

De stad Nijkerk wordt wekelijks gratis huis aan huis verspreid.

De Stad Nijkerk onderscheidt zich van andere kranten door meer kwalitatief hoogwaardige artikelen op te nemen.

Custom Search

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |