Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-07-22 02:36:13' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Kerkendag op zaterdag 8 juni

Op 8 juni 2013 is het zover. Met de inzet van vele vrijwilligers uit alle kerken gaat het gebeuren. Alle kerken gaan open en heten ieder welkom. De kerkendag begint ‘s morgens om 10:00 uur in de Grote Kerk van Nijkerk met een korte openingsbijeenkomst. Een kinderkoor zal zingen en er zijn verschillende toespraken.

kerkendag nijkerk


Vanaf 10:30 uur zijn alle kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken geopend. Verbinden en ontmoeten is het thema. Er is een grote variatie aan programma’s. Muziek speelt in de meeste kerken een grote rol en vandaar dat er op de kerkendag veel ruimte wordt geboden voor een rijke schakering aan muziek. Op allerlei manieren laten de kerken zien welke talenten er in hun midden bruisen. Orgel, snaar-, blaas en strijkinstrumenten laten van zich horen; een cantorij en (kinder) koren treden op. Ook kunst en creativiteit komen aan bod: van aquarellen tot poëzie. Een ieder zal moeten kiezen welke kerken te bezoeken want alle kerken bezoeken is ondoenlijk. De op vrijwel alle adressen bezorgde kleuren flyer SKS  is bij het maken van een keuze een onontbeerlijke gids die u zo nodig ook bij de VVV, de boekhandels en de deelnemende kerken kunt ophalen. 

Verder vragen wij uw aandacht voor het boekje Kerken in de Schijnwerper, 1413-2013.  Het is 23 mei verschenen  en gaat over alle deelnemende kerken in Nijkerk, Hoevelaken, Nijkerkerveen en Driedorp. Van de kerken staat er een mooie kleurenfoto in. Met medewerking van elke kerk is een korte schets geschreven over de geschiedenis van het kerkgebouw. Ook komt aan de orde waar de kerkelijke gemeente voor staat. Verder valt de rijkdom van de kerkgebouwen in onze burgerlijke gemeente op. Zij maken deel uit van ons culturele erfgoed. Het is zeer de moeite waard om er kennis van te nemen. Om dat te stimuleren is een mooie fietsroute uitgestippeld die in het boekje is opgenomen. Het boekje is voor € 2,00 verkrijgbaar bij de VVV, de boekhandels en alle deelnemende kerken.
Tenslotte is er een nieuwe ontwikkeling te melden over het Omkeerboek Heilig Nijkerk/ Hemels Hoevelaken dat 28 september 2013 verschijnt.  Het Nijkerkse deel wordt geschreven door prof dr. Fred van Lieburg en het Hoevelakense deel door dr. John Exalto. Beide auteurs hebben mooi archiefmateriaal gevonden en stellen voor een extra katern  van 16 bladzijden in het boek op te nemen voor foto’s. SKS heeft besloten dit voorstel over te nemen. Dankzij de hulp van enkele sponsoren blijft de prijs in de voorinschrijving tot 10 juni op € 9,90. Het is een echt uniek Omkeerboek. Na 10 juni gaat het Omkeerboek € 15,00 kosten. Voor meer informatie kijkt u op www.sksnijkerk.nl.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |