Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-07-22 02:37:42' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

VOOR HET EERST IN DE KERK

NIJKERK - Ik vind een plaatsje achter in de kerk tussen allemaal jonge mensen. Wat veel jonge mensen! Dan wordt het stil en klinkt het orgel. De menigte begint te zingen. Ik versta er helemaal niets van. Voordat ik door heb welke regel van welk lied er wordt gezongen, ben ik al op bladzijde drie van het programmaboekje beland. De muziek is prachtig, ik krijg er kippenvel van. Tussen de gezangen door is het muisstil. Een enkeling kucht. Ik heb sterk de neiging de muzikanten toe te klappen en ben verbaasd dat dit niet gebeurt.

Gereformeerde Kerk

 

Een man voorin houdt een korte inleiding, waarin hij ook de Alpha-cursus en Open Dienst noemt. Het is grappig, zulke reclameachtige communicatie tijdens een gelegenheid die ik als heel serieus ervaar. Dan volgt er een stil gebed waarbij ik niet rond durf te kijken en dus mijn ogen maar naar beneden richt. Dichtdoen gaat me wat te ver. De predikant begint. Ik vang op: ‘Genade, vrede, Jezus Christus, amen…’ Ernstig en plechtig. Eigenlijk precies wat ik verwachtte van een kerkdienst.

 

 

 

Ergens midden in zijn preek komt de zon door een klein raam naar binnen (aangezien de dienst even duurde was de aarde inmiddels een stukje gedraaid). Opeens zit ik in het warme zonnetje. Met mij nog vier anderen, de rest achter in de kerk blijft in de schaduw. Een mens zou het als een teken Gods kunnen zien, ik word in het zonnetje gezet!

 

Na de preek raast de collecte routineus door de kerk en begint het laatste gezang. De zegen met de gespreide armen vind ik een beetje eng, zo heel erg religieus. Maar goed, daarvoor ben ik ook in de kerk.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |