Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-07-22 16:13:29' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Kerk School Gezinsdienst

NIJKERK – Opnieuw wordt op de kerk - school - gezinsdienst gehouden. De kerken, de christelijke scholen en veel gezinnen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken doen hieraan mee. Dit jaar is het thema “Beloofd is beloofd”. De thema diensten in de kerken worden gehouden op zondag 31 januari a.s. Kom jij dan ook samen met je ouders en grootouders naar de kerk om 9:30 uur?

 Wat is een kerk, school en gezinsdienst? Een kerk, school gezinsdienst is een speciale dienst die probeert de verbinding tussen de kerk, school en gezin te versterken. De centrale gedachte hierbij is dat in de kerkdienst, het onderwijs en bij de opvoeding thuis dezelfde Bijbelse uitgangspunten worden gehanteerd. Indien kerk, school en gezin goed op elkaar aansluiten kan de geloofsopvoeding van kinderen beter vorm krijgen.

Voor kinderen is het makkelijker indien in de verschillende omgevingen verhalen worden verteld die een directe verbinding met elkaar hebben. Dit kan door een bepaald thema te kiezen dat zowel in de kerk, op school als thuis wordt behandeld. Kerk, school en gezin kennen hun eigen activiteiten.

 De kerk wordt versierd met de werkstukjes die op school zijn gemaakt. In de dienst is er extra aandacht voor de kinderen. Een paar van hen mogen (een deel van) de Bijbellezing verzorgen. Een deel van de preek wordt aangepast aan de kinderen.

Op school wordt het thema behandeld door middel van Bijbelverhalen, liedjes en werkjes. De dominee komt naar school om met de kinderen over het thema te praten en zo al vast een brug te leggen. Het gezin wordt betrokken bij de kerkdienst en de activiteiten op school. Veel ouders gaan naar de kerk om het werkstuk van de kinderen te kunnen zien.

De scholen geven aan de kinderen een gezinsdagboekje mee naar huis. De bedoeling is om 3 bijbel verhalen thuis uit de kinderbijbel te lezen. Ook kunnen de opdrachten het beste thuis worden uitgevoerd.

Het thema van 2016 “Beloofd is beloofd” wordt uitgewerkt met behulp van de volgende Bijbelgedeelten die op de scholen aan de orde komen: - God roept Abraham, - God belooft Abraham dat hij de vader van een groot volk zal worden, - God beloofd Abraham dat zijn vrouw Sarah een kindje zal krijgen.

De kerken van Nijkerk, die samen werken in de Nijkerkse Commissie Evangelisatie Activiteiten (NICEA), stellen het erg op prijs als u ook zondagmorgen 31 januari in 1 van de kerken aanwezig bent. Overigens beginnen niet alle kerken om 9:30 uur. Een paar kerken beginnen om 10:00 en één kerk om 8:45 uur en 10:45 uur. Kijkt u even in de rubriek activiteiten voor de juiste aanvangstijd. Ooms, tantes, buren en anderen zijn van harte welkom.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |