Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Pinksteren

Pinksteren (De uitstorting van de Heilige Geest)

Met Pinksteren denken we terug aan de Heilige Geest, die neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen.

De Heilige Geest openbaarde zich zichtbaar als vuur en hoorbaar als wind.

Alle kerken van Nijkerk zijn op zondag open om veelal 9:30 uur, 16:30 uur en 18:30 uur.

Graag zien wij u verschijnen in de kerkdiensten.

pinksteren

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|