Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

De kerkdienst is toegankelijk voor

De kerkdienst is toegankelijk voor iedereen! Toch? Maar houden we in onze diensten wel voldoende rekening met gasten en nieuwkomers? Vanaf het najaar van 2013 organiseert Missionair Werk en Kerkgroei een serie bijeenkomsten rond het thema ‘missionaire eredienst’.

Op dinsdag 10 december is er vanuit de landelijke PKN organistatie een bijeenkomst over dit onderwerp in de Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14 in Putten. De bijeennkomst begint om 19:30  uur. Wilt u zich nog wel even aanmelden via de site www.pkn.nl

Tijdens de twee missionaire rondes in de jaren 2009-2012 over ‘kerk naar buiten’ was de aandacht niet gericht op de eredienst. Maar veel vragen van aanwezigen gingen wél over de kerkdienst en het missionaire gehalte ervan. De kerkdienst is meestal niet het eerste waar mensen van buiten de kerk op af komen, maar als ze komen, moet de dienst wel toegankelijk voor hen zijn. Hoe kan een kerkdienst ‘missionair’ zijn?

De bijeenkomst ’s avonds is bedoeld voor kerkenraden en allen die zich in de gemeente bezighouden met de eredienst – zoals liturgiecommissies, musici, lectoren en jeugddienstcommissies – en gaat over het geheel van de zondagse kerkdienst. Op een creatieve manier gaan we stap voor stap door de dienst heen, van het welkom bij de deur tot de koffie na de dienst. Wat valt per onderdeel te leren? De bijeenkomst wordt gehouden in de Andreaskerk in Putten op 10 december a.s. en begint om 19.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |