De Goede Herderkerk in Nijkerk.

Gereformeerde Kerk Nijkerk

De Gereformeerde Kerk heeft 2 kerkgebouwen:

1. De Goede Herderkerk aan het Willem Alexander Plein 14 vlak naast het  NS station. De kerkdiensten zijn elke zondag om 9:30 uur en vaak om 18:30 uur (niet altijd ook wel eens 17:00 uur). Deze kerk wil een wegwijzer zijn naar de Goede Herder zoals de naam al zegt.  De Goede Herder inspireert vandaag nog steeds mensen en geeft hen richting.

2. De Kruiskerk aan de Venestraat 42 met  kerkdiensten om 9:30 uur en 18:30 uur (soms ook 17:00 uur). De Kruiskerk te Nijkerk is een moderne kerk zonder pilaren met een prima akoestiek. Alle bezoekers hebben dan ook een goede kijk- en luisterplaats. Hoewel er 800 mensen in de kerk kunnen, ontstaat er door de opstelling van de kerkbanken een zeer intieme sfeer. De huidige is gebouwd nadat de oude kerk in 1975 door brand is verwoest.

Goede Herderkerk Nijkerk aan het Willem Alexanderplein bij NS station. De Kruiskerk ligt in het centrum van Nijkerk aan de Venestraat. kruiskerk Nijkerk

De Gereformeerde Kerk van Nijkerk belijdt Jezus Christus als de gestorven en opgestane Heer en wil door woord en daad God eren in de gemeenschap met elkaar en de dienst aan de naaste.

Zij wil een kerk zijn die het lichaam van Christus is, met al zijn afzonderlijke leden, ieder met zijn eigen taak, ieder met zijn eigen mogelijkheden, ieder met zijn eigenheid, ieder voor zich onmisbaar, onvervangbaar ook, maar afhankelijk van elkaar, samen een lichaam, in dienst van elkaar en van het hoofd, Christus. Zij wil, kortom, een kerk zijn waarvan het fijn is om erbij te horen.

Breadcrumbs Advanced

Thuis Kerken Goede Herder Kerk
2003 - 2015 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |