Ds. Riemens Hartelijk dank voor uw inzet

NIJKERK - Op 16 mei heeft Ds D. Riemens de voorzittershamer overgedragen aan Ds P. Verhoef. Voor zijn grote inzet voor NICEA en evangelisatie in Nijkerk willen wij hem bedanken maar bovenal willen wij de Heere God bedanken dat Hij Ds. D. Riemens de kracht en het inzicht gaf.

Tegelijkertijd verwelkomen we Ds. Riemens als de nieuwe secretaris van NICEA.

DS Riemens Nijkerk nicea

Breadcrumbs Advanced

Thuis Kerken Goede Herder Kerk Ds Riemens Hartelijk...
2003 - 2015 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |