Gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk heeft een wijkgemeente Oost en West.

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk

In Nijkerk zijn er 2 vrijgemaakt gereformeerde gemeentes. De gemeente Vrijgemaakt Oost en West. Beide gemeentes maken gebruik van hetzelfde kerkgebouw zoals hier afgebeeld op de foto.

gereformeerde kerk vrijgemaakt

We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Die verbondenheid in geloof hebben we vorm gegeven in allerlei onderlinge contacten en afspraken. Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen. Geloven is niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeentes gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Breadcrumbs Advanced

Thuis Kerken Ger Vrijgemaakt
2003 - 2015 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |