Feest van genade

Een tiental mensen binnen de gereformeerde kerk (gkv) aan de Jan Steenhof in Nijkerk organiseren een “feest van genade”
Met de kerkelijke gemeente willen we nadenken  bij het bijzondere van Gods genade : hoe leren we die genade opnieuw te ontdekken. Bestaat het, dat dit invloed heeft in ons bestaan. Of dat we er door bemoedigd worden en er vreugde in beleven?
Naast bezinning is er ruimte voor ontspanning en mensen kunnen zelf initiatieven ontplooien om genade zichtbaar te maken in het leven van alledag.
Ook is verbinding belangrijk: wat bindt ons als gemeente en hoe  kunnen we dat laten zien?

In 6 weken wordt elke zondagmorgen het weekthema behandeld in een kerkdienst.
Daarbij bent U van harte welkom.

Op 18 september is er een startavond voor gemeenteleden. Dan gaat Bas Luiten ons iets over  genade laten zien.
Om ca 19.50 vindt een onthulling……???? plaats op het kerkplein aan de Jan Steenhof.
Het boekje “Feest van Genade” van Kamsteeg en Westerbeek helpt ons misschien wel aan nieuwe inzichten. Daarin staat ook bijbelleesroosters.

Er zal drie keer een speciale bijeenkomst zijn op zondagavond voor de jeugd. Daarnaast wordt een avond georganiseerd met cabaret door ‘2W’, een actie door de jeugd van 12-16, een avond voor jong-/pasgetrouwden en in de vijfde week, als het over verbondenheid gaat, diverse leuke workshops Dit zijn kunnen  vrije initiatieven vanuit de gemeente zijn, bijvoorbeeld een ‘lezing’ over een onderwerp, een spelavond, een bijzondere hobby delen, een klompenpadroute wandelen enz. enz. Ook zullen er enkele muzikale avonden worden georganiseerd met hier en daar wat cabaretteksten.

Kortom, het gaat echt een project worden voor en door de hele gemeente! Overigens niet met de bedoeling om achteraf te kunnen zeggen:
‘Het was mooi en dat was het weer…’,
maar om samen (opnieuw) geraakt te worden door Gods grote genade voor ieder van ons!

Credo van de werkgroep is: het moet niet, het mag! We willen graag dat feest van genade meemaken!

Zoals gezegd: wij nodigen U/jouw graag uit om de themapreken bij te wonen:

De diensten beginnen dan om  8.45h. en/of om 10.45 h. ’s ochtends.

Zondag  6 oktober wk 3:                   themapreek Feest van Genade door ds. Thijs Blok:                         ’s middags

 

Zondag 13 oktober wk 4:                 themapreek Geheiligd de wereld in door ds. Thijs Blok:                 ‘s morgens

 

Zondag 27 oktober wk 5 :                themapreek  Verbondenheid door ds. Thijs Blok.                             ‘s morgens

Zondag 3 november  wk 6:              themapreek Missionaire kerk zijn door ds. Thijs Blok.                     ‘s morgens.

Breadcrumbs Advanced

Thuis Kerken Ger Vrijgemaakt Feest van Genade
2003 - 2015 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |