Antwoord van jongeren op het ongeloof van vandaag

 

Op 21 april is er een jeugddienst in de Kruiskerk om 18.30 uur. Centraal staat in deze dienst het antwoord van jongeren op het ongeloof van vandaag. Ook gaat het om het christelijk antwoord op andere religies.

antwoord jongeren

 

We doen dit aan de hand van het antwoord van Daniël uit het Oude Testament op zijn niet willen buigen voor het afgodsbeeld, dat koning Nebukadnezar had opgericht.

 

 

Breadcrumbs Advanced

Thuis Kerken Kruiskerk antwoord van jongere...
2003 - 2015 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |