Kerstavond Nijkerk

Kerstavond 24-12-2012

De kerken nodigen u uit voor:

nijkerk kerstavond 2012

 

Kerst onder de mooiste toren van Nederland

Het begint al weer naar het einde van het jaar te lopen. Dat betekent dat het tijd voor kerst is. Dit jaar kunnen we voor het eerst de geboorte van de Heere Jezus gedenken onder de mooiste toren van Nederland. Bij al deze bombarie over een toren is het natuurlijk wel belangrijk om te blijven beseffen dat het niet om een gebouw gaat met Kerst. Veel belangrijker is om stil staan bij de Redder die naar de aarde kwam om verloren zondaren een nieuwe kans te geven.

Jozef en Maria moeten op basis van het bevel van Keizer Augustus de reis maken naar Bethlehem, de geboorte stad van Koning David, om zich daar te laten inschrijven in het kader van een volkstelling. Keizer Augustus wil namelijk weten hoeveel onderdanen hij heeft. Ook Jozef en Maria gaan zo op reis ondanks het feit dat Maria hoogzwanger is. Een reis van vele dagen per voet moet worden afgelegd. Wij denken dan dat dit een vervelende opdracht is van een Romeinse Keizer. Er is echter meer aan de hand. In de bijbel is namelijk al voorspeld dat de Verlosser in Bethlehem geboren wordt. Zo werkt Keizer Augustus mee aan het plan van God met deze wereld. In de herberg is geen plaats voor Jozef en Maria. Zo moeten zij op zoek naar een ander onderkomen. Als gevolg hiervan is de Heere Jezus geboren in een stal. Wij kijken daar nu nog van op. Een stal voor een koning. Hoe bestaat het? Elk jaar staan we zo opnieuw stil bij de geboorte van de Heere Jezus. Echter Kerst is meer geworden dan een geboorte. De kerst wijst namelijk niet alleen achteruit maar ook vooruit. Gelet op de tekenen van de tijd mogen we steeds meer rekening houden met de terugkomst van de Heere Jezus naar de aarde. Het is goed om ook tijdens de kerstdagen hier stil te staan en in menige kerstdienst zal ook aan deze gedachte aandacht worden besteed.

 

Om u wat te helpen bij het vinden van een geschikte kerkdienst hebben de Nijkerkse kerken op meerdere plaatsen posters opgehangen. Ook via deze krant willen de kerken een overzicht geven van plaatsen en tijden van de kerstzangdienst, kerstnachtdiensten, de kerst Sing-in, het Kinderkerstfeest en de Zondagsschool kerstviering.

U bent van harte welkom in de:

- Hervormde gemeente Grote kerk, Holkerstraat, Kerstzangdienst Aanvang 19.30 uur;

- Hervormde gemeente De Fontein, Ds. Kuyperstraat, Kerstnachtdienst: Aanvang 21.00 uur;

- Gereformeerde kerk, Kruiskerk, Venestraat, Kinderkerstfeest: Aanvang 18.30 uur;

- Kruiskerk, Venestraat, Kerstnachtdienst: Aanvang 22.00 uur;

- Goede Herder kerk, Oranjelaan, Kerstnachtdienst: Aanvang 22.15 uur;

- Gereformeerde kerk vrijgemaakt Oost en West, Jan Steenhof, Kerstnacht dienst thema “Verwachting”: Aanvang 21.00 uur;

- Evangelische gemeente De Ark, Gasthuisstraat, Kerst Sing-in; Aanvang 20.30 uur

 

 

 

Breadcrumbs Advanced

Thuis Stad Nijkerk Stad Nijkerk div artikelen Kerstavond 2012
2003 - 2015 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |