Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

De Grote Hervormde Kerk in Nijkerk

Van 19 tot 26 januari 2014 is de Week van Gebed. Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13. Daarin roept Paulus op om eensgezind te zijn als christenen.

En hij was niet de enige. De Here Jezus zelf bad tot Zijn Vader voor ons dat wij één zouden zijn in Hem. Met het thema 'Is Christus dan verdeeld?’ willen we dan ook benadrukken dat we ons als christenen moeten inzetten die eenheid ook in praktijk te brengen en uit te dragen.

 

In Nijkerk wordt evenals voorgaande jaren samen met gelovigen uit verschillende kerken gebeden tijdens de gebedsweek. Gedurende deze week vinden informele gebedssamenkomsten dagelijks plaats in de huiskamer Oosterstraat 2a van zondag 19 toten met zaterdag 25 januari.

De gebedstijden zijn van 19:30 tot 20:30 uur

In de huiskamer zijn de gebedsboekjes uitgegeven door de Evangelische Alliantie beschikbaar. Iedereen die verlangt naar eensgezindheid tussen christenen en kerken is uitgenodigd om deze week dagelijks daarvoor een uur te investeren in gezamenlijk gebed, samen zoeken van God.

Raadpleeg de website www.weekvangebed.nl als u meer wilt weten over de week van gebed.


De Week van Gebed is een initiatief van de Evangelische Alliantie (EA), een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter