Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

De Grote Hervormde Kerk in Nijkerk

Beroepingswerk ds.C.H. Hogendoorn heeft een beroep ontvangen van de Hervormde Gemeente van Nijkerk (wijk 3).

De datum waarop een beslissing genomen moet zijn, is maandag 8 juli.

Inmiddels is bekend geworden dat Dominee Hogendoorn uit Oud Beijerland voor het beroep naar de Hervormde Gemeente van Nijkerk heeft bedankt.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter