Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

De Grote Hervormde Kerk in Nijkerk

De razzia van 1944

NIJKERK - Ook dit jaar is de jaarlijkse herdenking van de razzia op  2oktober 1944.

Nog steeds leeft het verdriet, zowel in Putten als in Nijkerk. Niet alleen bij de kleine groep mensen die het zelf nog heeft meegemaakt, maar veel breder. Waarom al dat lijden? 

razzia putten

 

Misschien blijft het leed ook wel leven, omdat het verdriet zo dicht ligt bij de waarom vraag, de vraag naar de oorzaak, reden van dit en ander lijden.

In de Hervormde Gemeente van Nijkerk wordt nog steeds tijdens de eredienst enkele verzen uit psalm 84 gezongen ter herdenking van de razzia. Dit gebeurt meestal op de zondag na 1 oktober. 

Het zingen wordt zowel in de Grote Kerk als ook de Opstandingskerk gedaan.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter