Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Print

De activiteiten van de kerken in Nijkerk.

Event 

Title:
IKOON Uitnodiging 11 november
When:
11.11.2014
Where:
Opstandingskerk Nijkerk - NIJKERK GLD
Category:
Nijkerk

Description

Op dinsdagavond 11 november 2014 wordt met vertegenwoordigers van kerkenraden, jeugdouderlingen, jeugdclubleiders, Bijbelstudieleiding, gemeentegroeigroepleiding en geïnteresseerde gemeenteleden een bijeenkomst belegd waar nogmaals het thema Luisterend Lezen aan de orde komt.

Martin Zeeman (jeugdwerkadviseur HGJB) is deze avond de gespreksleider. De doelen van deze bijeenkomsten zijn enerzijds bewustwording en afstemming rond Bijbellezen (inter-generatief), anderzijds het stimuleren van het onderlinge geloofsgesprek van (kerkenraads)leden uit verschillende gemeenten.

 

luisterend dienen

luisterend dienen

 

We willen u allen uitnodigen voor deze avond. Het betreft een vervolg op de bijeenkomst van 30 januari 2013 met Sabine van der Heijden en de bijeenkomst van 13 februari 2014 met Casper van Dorp (HGJB).

Martin zal verder gaan waar Casper de vorige avond is gebleven. Vanuit ‘close reading’ van de tekst proberen we te ontdekken wat God tot ons te zeggen heeft vanuit de Bijbel. De SOLVAT-methode van de HGJB en leessleutels zijn daarbij waardevolle instrumenten. De aandacht verschuift deze avond naar de rol van de Bijbel (en van Bijbellezen) in de gezinnen.

Het ’luisterend lezen’ vraagt tijd en aandacht. Is dat er wel (voldoende) in de gezinnen? Hoe kunnen ouderlingen en kerkenraden ouders daarin ondersteunen? De hoofdvraag luidt daarom: 'Hoe stellen we de Bijbel in de gezinnen centraal en wat kunnen we als kerkelijke gemeente(n) daarin voor elkaar betekenen?'

 

 Het programma begint om 19.45 uur met inloop en koffie. Na de opening door de voorzitter van IKOON volgt een interactieve inleiding door Martin Zeeman. Na een korte pauze met koffie wordt in groepen verder gesproken. Om ca. 22.00 uur volgt de sluiting. De bijeenkomst wordt gehouden in de Opstandingskerk, Hoefslag 132.

Venue

Opstandingskerk NijkerkMap
Map
Venue:
Opstandingskerk Nijkerk   -   Website
Street:
Hoefslag 132
ZIP:
3862KD
City:
NIJKERK GLD
Country:
Country: nl

Description

De Opstandingskerk is de kerk van de Hervormde Gemeente Nijkerk. 

De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten, trouwerijen, begrafenissen en concerten.

Daarnaast wordt er veel vergaderd in deze kerk en is er maandelijks een open middag voor de bewoners in de omgeving.

De kerkdiensten worden gehouden op zondag om 9.30 uur en 16.30 uur.

opstandingskerk nijkerk gld

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |