Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Kom dienst

WWW.KOM dienst een ander geluid ……. Een www.KOM dienst staat voor “warm, welkom, waardevol ….. dus KOM!” kerkdienst in de Gereformeerde Kerk van Nijkerk (Goede Herderkerk en Kruiskerk). Voel je welkom, fijn dat je er bent.

Vier enthousiaste mensen hebben begin 2014 het initiatief genomen, en de mogelijkheid gekregen, om een aantal keer per jaar een andere kleur te geven aan de kerkdienst op zondagmorgen. Het is een uitdaging om de diensten een open warme uitstraling te geven, waar mensen zich thuis mogen voelen. Met inspirerende muziek, woorden, beeldmateriaal, gebeden, gedichten etc wordt het een bijzondere viering. In de drukte van alle dag vind je rust en bemoediging op zondagmorgen. Iedereen is welkom in deze diensten, maar de initiatiefnemers streven er naar om vooral mensen te verwelkomen die inmiddels wat verder af staan van de kerk, of de jongeren die in de hedendaagse tijd ook een drukke “agenda” hebben.

kruiskerk

Bewust is er daarom voor gekozen om de dienst rond 10:30 uur te laten starten vooraf gegaan met koffie drinken en ontmoeting. Daarnaast gaat het niet alleen om de verpakking zoals audiovisuele middelen, maar vooral ook om de inhoud. Iedere www.KOM dienst wordt een actueel thema besproken. Binden, Boeien en Beschouwen zijn de rode draad tijdens de dienst. Er zijn inmiddels een aantal diensten geweest en de ervaringen zijn erg positief. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar deze diensten. Op 14 juni as. wordt opnieuw een www.KOM dienst gehouden in de Kruiskerk. Het thema is Verlangen naar…Dankbaarheid

Lees meer: Kom dienst

Dabar

Dabar

Laat je enthousiasme niet bekoelen, laat je aanvuren door de Geest en dien de Heere. Romeinen 12.

Een kerk die in vuur en vlam staat voor Jezus! Jongeren met een passie om Jezus te verkondigen. Aanstekelijke christenen. Die heb je nodig om de camping op te gaan voor evangelisatiewerk.

Lees meer: Dabar

Zondagsschool viert pinksterfeest

opstandingkerk hoefslag nijkerk

Zondagsschool viert pinksterfeest

Op eerste Pinksterdag vieren de kinderen van de Zondagsschool het pinksterfeest D.V. De viering  begint om 12.00 uur en vindt plaats in  de Opstandingskerk aan de Hoefslag 132. Het thema van de viering is ‘Stromen van zegen’, waarbij we denken aan de uitstorting van de Heilige Geest en stilstaan bij de betekenis daarvan. Kinderen, jongeren en ouderen worden van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Voor de allerkleinsten is oppas aanwezig. We zien uit naar uw/ jouw komst!

Hospice zoekt vrijwilligers

Mensen in de laatste levensfase willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven. Voor mantelzorgers is dat soms zwaar. Vrijwilligers kunnen bijstand verlenen.


Met deze inzet krijgt de mantelzorger de gelegenheid om even tot rust te komen, zodat hij/zij voldoende veerkracht be- houdt om het ondersteunen van de zorgvrager vol te houden. Om dit mogelijk te maken is in 2011 Hospice Nijkerk Thuis opgezet. Inmiddels wordt vrijwilligerszorg thuis geboden in Nijkerk, Nijkerkerveen en in Hoevelaken. Hiervoor zijn samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met de thuiszorgorganisaties om optimale zorg te kunnen bieden.Hospice nijkerk

Lees meer: Hospice zoekt vrijwilligers

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |