Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Zomerevent Project Ichthus

Na het succes van het zomerevent dat vorig jaar georganiseerd werd door Project Ichthus, komen we dit jaar opnieuw met een middag/avond vol sport, inhoud, muziek en gezelligheid. Waar en wanneer? Op zaterdag 27 juni 2015 op het evenemententerrein in Paasbos!
Wil jij meedoen aan één van de toernooitjes die gehouden wordt, of heb je een bepaald talent dat je met anderen wilt delen? Houd dan onze website www.project-ichthus.nl in de gaten en schrijf de datum alvast in je agenda!

 We hopen je te ontmoeten op 27 juni!

ichthus-nijkerk

Motortoertocht Cordaad

Nijkerk - Stichting Cordaad Nijkerk organiseert, sinds haar oprichting in 2005 vanuit de Geref. kerk (vrijg.), jongerenwerkreizen naar Oost-Europa. Vanuit christelijk oogpunt wil de stichting hulp verlenen aan mensen die het zoveel minder hebben dan wij en wil ze jongeren de gelegenheid bieden, om op deze manier, hun geloof daadwerkelijk handen en voeten te geven. Het motto van Cordaad is: “Helpen met je handen, geven met je hart!”.Door middel van allerlei acties en evenementen, wordt geld bijeengebracht om de jongerenreizen mogelijk te maken. Zie ook website: www.cordaad-nijkerk.nl

cordaad

 Motor toertocht - zaterdag 13 juni Gezellige toertocht voor motorliefhebbers! In samenwerking met een aantal gemeenteleden is er een fraaie toertocht georganiseerd. Het beloofd een mooie rit te worden. De start om 09.00 uur bij Bed & Breakfast en Vergaderlocatie “Poldergoed” aan de Middelbeekweg 30, 3882 RT in Putten (http://poldergoed.com). Hier kunnen de rijders zich eerst tegoed doen aan koffie met lekkere appeltaart, gratis beschikbaar gesteld door “Poldergoed”. Deelname aan de tocht is € 20,- en opgeven kan via email actie@cordaad-nijkerk.nl

Kom dienst

WWW.KOM dienst een ander geluid ……. Een www.KOM dienst staat voor “warm, welkom, waardevol ….. dus KOM!” kerkdienst in de Gereformeerde Kerk van Nijkerk (Goede Herderkerk en Kruiskerk). Voel je welkom, fijn dat je er bent.

Vier enthousiaste mensen hebben begin 2014 het initiatief genomen, en de mogelijkheid gekregen, om een aantal keer per jaar een andere kleur te geven aan de kerkdienst op zondagmorgen. Het is een uitdaging om de diensten een open warme uitstraling te geven, waar mensen zich thuis mogen voelen. Met inspirerende muziek, woorden, beeldmateriaal, gebeden, gedichten etc wordt het een bijzondere viering. In de drukte van alle dag vind je rust en bemoediging op zondagmorgen. Iedereen is welkom in deze diensten, maar de initiatiefnemers streven er naar om vooral mensen te verwelkomen die inmiddels wat verder af staan van de kerk, of de jongeren die in de hedendaagse tijd ook een drukke “agenda” hebben.

kruiskerk

Bewust is er daarom voor gekozen om de dienst rond 10:30 uur te laten starten vooraf gegaan met koffie drinken en ontmoeting. Daarnaast gaat het niet alleen om de verpakking zoals audiovisuele middelen, maar vooral ook om de inhoud. Iedere www.KOM dienst wordt een actueel thema besproken. Binden, Boeien en Beschouwen zijn de rode draad tijdens de dienst. Er zijn inmiddels een aantal diensten geweest en de ervaringen zijn erg positief. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar deze diensten. Op 14 juni as. wordt opnieuw een www.KOM dienst gehouden in de Kruiskerk. Het thema is Verlangen naar…Dankbaarheid

Lees meer: Kom dienst

Dabar

Dabar

Laat je enthousiasme niet bekoelen, laat je aanvuren door de Geest en dien de Heere. Romeinen 12.

Een kerk die in vuur en vlam staat voor Jezus! Jongeren met een passie om Jezus te verkondigen. Aanstekelijke christenen. Die heb je nodig om de camping op te gaan voor evangelisatiewerk.

Lees meer: Dabar

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |