Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Bevestiging en intrede van ds M Messemaker

Op zondag 28 mei a.s. wordt Ds. Messemaker bevestigd in de Hervormde gemeente van Nijkerk in een kerkdienst in de grote kerk van Nijkerk die begint om 9:20 uur.

 's Middags om 14:30 uur doet Ds M. Messemaker intrede in dezelfde grote kerk van Nijkerk. U bent allen hartelijk welkom om zowel de bevestiging als ook de intrede dienst bij te wonen.

Het evangelie midden in je stad

centrum kerk

Tim Keller heeft een boek geschreven "Centrum Kerk".  Dit actuele standaardwerk is voor de Nederlandse situatie geredigeerd en bewerkt door oud Nijkerker prof. dr. Stefan Paas (Vrije Universiteit van Amsterdam  - J.H. Bavinck leerstoel en hoogleraar in Kampen). 17-4-2017

Verder heeft een achttal theologen voor deze uitgave een bijdrage geschreven in de vorm van een reactie op een van de acht delen van het boek van Keller. Die teksten zijn ook in deze uitgave opgenomen.

Lees meer: Het evangelie midden in je stad

Hannie Olij was een week voor de ZOA in Uganda

NIJKERK - Als lid van de Raad van Toezicht bezocht Hannie Olij uit Nijkerk verschillende projecten van Z.O.A. (Zuid Oost Azie hulpverlening) in Uganda. 'Je kunt veel documentatie lezen over projecten die al zo'n 12 jaar geleden na de bloedige burgeroorlog in dit land gestart zijn, maar het met je eigen ogen zien is toch een ander verhaal', aldus Hannie. Ze reisde met drie ZOA medewerkers uit Nederland en Uganda naar drie projecten.

Hannie Olij

De noodhulp die geboden wordt aan vluchtelingen die uit Zuid-Sudan komen, is vooral gericht op snelle opbouw van praktische voorzieningen, zoals waterputten, toiletblokken en schoollokalen. Deze vluchtelingen komen in kampen en krijgen al snel een lapje (niet in cultuur gebrachte) grond aangeboden, zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden door groente en andere gewassen te verbouwen. De mensen worden ook gestimuleerd om  schooltjes neer te zetten, zodat ze zelf meebouwen aan de eerste behoeften voor hun kinderen.

Lees meer: Hannie Olij was een week voor de ZOA in Uganda

ONTDEK JE GELOOF BIj DE ALPHA CURSUS

Alpha is geschikt voor iedereen die op zoek is naar wat het christelijk geloof inhoud. Alpha is voor iedereen! Voor jong, oud, gelovig, twijfelend of niet-gelovig. Alpha is voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof zonder poespas en voor mensen die pas christen zijn geworden, maar ook voor mensen die hun misschien wat ‘weggezakte’ geloof opnieuw willen doordenken.

De Alpha-cursus bestaat uit 10 avonden en een kort weekend. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus is gratis en start met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een inleiding over een bepaald onderwerp.

Alpha

Zaken die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus aan een kruis? Wie is de Heilige Geest eigenlijk? Waarom en hoe kun je bidden? Kun je een relatie hebben met God? Daarna praat je in kleine groepjes door en is er veel ruimte tot interactie en het stellen van vragen. Het logo van de Alpha is juist daarom een groot vraagteken.

Lees meer: ONTDEK JE GELOOF BIj DE ALPHA CURSUS

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |