Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Dominee J.J.G. den Boer nieuwe predikant CGK Nijkerk

‘Kerk mag maatschappij triggeren’

NIJKERK Dominee J.J.G. den Boer is met zijn 28 jaar misschien wel de jongste predikant van Nijkerk. Hij deed op 8 januari dit jaar intrede in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nijkerk.

De CGK-gemeente van Nijkerk (De Kandelaar aan de Meinsstraat) was na het emeritaat van ds. H.D. Rietveld twee jaar vacant. Vorig jaar oktober werd er een beroep uitgebracht op J.J.G. den Boer in Apeldoorn. Den Boer was net afgestudeerd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en nam het beroep aan. ‘We voelen ons welkom hier’, zegt de kersverse predikant die intussen met zijn vrouw Hanneke en dochtertje Dianne de pastorie heeft betrokken.

den boer nijkerk

Roepstem: Ds. Den Boer groeide op als boerenzoon in Zierikzee. Hij ging naar de christelijke basisschool in Zierikzee en volgde het voorgezet onderwijs in Goes. In het eerste jaar van zijn studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam kwam er een grote ommekeer in zijn leven. Hij kreeg de roepstem om theologie te gaan studeren en predikant te worden in de CGK. ‘Toen ik mij geroepen wist, had ik nog geen belijdenis gedaan. Dit deed ik in de zomer voordat ik in Apeldoorn begon’, legt hij uit. Hij deed de vooropleiding (Grieks en Latijn) in Kampen en ging vervolgens naar de Theologische Universiteit Apeldoorn. Als hoofdvak koos hij Nieuwe Testament en als bijvakken dogmatiek, kerk en Israël en de gemeentestage. Zijn afstudeerscriptie heeft als thema het kruiswoord van de Heere Jezus: Het is volbracht.

Lees meer: Dominee J.J.G. den Boer nieuwe predikant CGK Nijkerk 

Je website is de kerk

Nijkerk - Vraag: Als de kerk een verbouwing ondergaat, stel je een commissie in, bel je een architect, vraag je offertes aan en zamel je geld in. Waarom laat je je website dan maken door het achterneefje van de koster voor een boekenbon en een schouderklopje?

Je website is de kerk op internet: besteed er net zoveel zorg (en geld) aan als aan je gebouw.

Tip: geen idee waar te beginnen?

Zoek eens op webfish awards, de winnaars bieden goede aanknopingspunten.

Tips voor de missionaire gemeente.

Chr gereformeerde kerk nijkerk

Pasen -> Opstanding

NIJKERK Op Goede Vrijdag staat de kerk er bij stil, dat Jezus is gestorven nadat hij aan een kruis was genageld. Op de Paasdag viert de kerk dat Jezus uit het graf opstond en de dood heeft overwonnen. De christenen in de Oosterse kerk groeten elkaar op de eerste Paasdag met de woorden: De Heer is waarlijk opgestaan!

 witte toren nijkerk

Jezus zelf wist dat Hij na zijn kruisiging uit de dood zou worden opgewekt door zijn Hemelse Vader. Hij zei dit ook vooraf tegen zijn leerlingen, maar dat drong niet tot hen door. Zij gingen er niet vanuit dat hun leider gedood zou worden, ze hadden grote verwachtingen en droomden van een koninkrijk op aarde. Eindelijk vrij van de onderdrukking van de Romeinen. Deze droom viel met het sterven van Jezus in duigen.

Lees meer: Pasen ->  Opstanding

‘Hoe gevaarlijk zijn de games, films en boeken onder jeugd?’

‘Hoe gevaarlijk zijn de games, films en boeken onder jeugd?’

Nijkerk Op dinsdag 23 mei komt dr. Gerrit Vreugdenhil naar Nijkerk om met ouders, leraren en jeugdwerkers na te denken over de invloed van games, films en boeken. ‘Weet u waar uw kind mee in aanraking komt via deze media?’ Het is een avond met informatie, bewustwording en praktische handvatten. (vooraankondiging)

 

Opstandingskerk Nijkerk  

Hoefslag 132 3862KD NIJKERK GLD

Aanvang 19:45 uur

 

Zondagsschool viert paasfeest op eerste paasdag, ook u en jij bent van harte welkom

Zondagsschool viert paasfeest op eerste paasdag, ook u en jij bent van harte welkom

Op eerste Paasdag D.V. 16 april 2017 begint om 12.00 uur de paasviering van de Zondagsschool in de Opstandingskerk aan de Hoefslag 132. Samen luisteren & zingen over het lijden, sterven en de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Het thema is 'Hij voor mij' en dat is óók voor u en jou! Iedereen, van jong tot oud en gemeentelid of niet, wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig. Wij zien uit naar uw/jouw komst!!

Zondagsschool viert paasfeest op eerste paasdag

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |