Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Video verslag IZB-avond ‘God in Nederland?’

NIJKERK - Een openhartig gesprek over af- en aanhakers ‘De cijfers laten een onmiskenbare afkalving van christelijk Nederland zien’, schreven de onderzoekers van een recent rapport ‘God in Nederland’. Open kerk Nijkerk presenteert hier het viedoverslag van deze bijeenkomst.

Behalve veel kerkverlaters, zijn er ook mensen die - soms na jaren - de weg naar de kerk vinden. Van de ervaringen van beide groepen kunnen we leren.

De IZB organiseerde op donderdagavond 10 november een gesprek tussen EO-presentator Tijs van den Brink en dr. Paul Visser, predikant van de Noorderkerk in Amsterdam. Tijs sprak voor het tv-programma ‘Adieu God’ inmiddels heel wat afhakers. Paul ontmoet in zijn werk allerlei aanhakers.

 

God in Nederland

Genoeg om God voor te danken

NIJKERK - In sommige agenda’s staat het al voorgedrukt: woensdag 2 november ‘dankdag voor gewas en arbeid’. Betekent deze dag nog iets voor jongeren? Drie jonge Nijkerkers reageren.

Verlanglijstje Maaijke van den Broek (15 jaar): “Tijdens dankdag denk ik aan wat God mij het afgelopen jaar gegeven heeft. Het was God die zorgde voor eten, drinken, school, werk, vrijheid en vriendschappen. Ik denk op deze dag aan dingen die gebeurd zijn en hoe God mij daardoorheen geholpen heeft. Op dankdag ga ik naar de kerk en dank God door middel van liederen. Ook luister ik naar de preek, waarin danken centraal staat. Tijdens het gebed dank ik God, met al die mensen in de kerk, voor alles wat Hij mij gegeven heeft. Op dankdag word ik erbij stilgezet dat God mij onverdiend zoveel geeft, maar ik er zo weinig voor dank. Vaak heb ik mijn verlanglijstje wel klaar, maar wanneer mijn gebed verhoord wordt, vergeet ik vaak te danken”.

dankdag

Marten van den Brink (13 jaar): “Dankdag betekent dat je één dag per jaar stilstaat bij wat God allemaal aan ons geeft. Als voorbeeld kan ik een gezinskamp van afgelopen jaar noemen. Er waren een paar jongens van een jaar of 15 die een getuigenis gaven van hoe ze die week tot geloof waren gekomen. Erg indrukwekkend! Door hun getuigenis heb ik ook die keuze gemaakt. Het is gaaf om te zien hoe God te werk gaat; iets extra’s om God voor te danken. Dankdag betekent ook dat ik dank voor mijn familie; mijn ouders zijn gescheiden en dan is een fijne band met je familie erg belangrijk. Ook mijn vrienden zijn erg belangrijk voor me. Ik mag God ook danken voor de muziek die hij in mijn leven geeft, dat ik zoveel met muziek mag doen.”

Thailand Nettie van de Voet (14 jaar): “Danken hoeft niet alleen op dankdag. Elke dag is eigenlijk een beetje dankdag. We krijgen zoveel en zijn vaak toch zo ontevreden. Ik ben vorig jaar in Thailand geweest. Als je ziet hoe de mensen daar leven en toch nog zo gelukkig overkomen, dan kunnen we daar heel veel van leren. Op dankdag denk ik er meer over na dat we het zo goed hebben hier in Nederland. Als we het moeilijk hebben, stellen we zo vaak de vraag: waarom? Maar we moeten ook de vraag stellen: waarom zijn er in Thailand, zoveel verdriet en moeilijkheden? En het gaat hier zo goed: we hebben geen oorlog of overstroming. Toch kan ik begrijpen dat als er net iemand overleden is, het niet altijd makkelijk is om dankbaar te zijn. Juist dan is er Eén die voor ons klaarstaat om alle gebeden te ontvangen.” De gebruikte namen zijn fictief.

Dankdag in de Kerken

NIJKERK - Op woensdag 2 november 2016 is het dankdag voor gewas en arbeid. In veel kerken in Nijkerk zijn er kerkdiensten.

In de Grote Kerk is een gezamenlijke dienst om 14:30 uur van de Christelijk Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente.

In De Fontein, de Gereformeerde kerk, de Vrijgemaakt Gereformeerd kerk, de Hersteld Hervormde kerk en de Gereformeerde Gemeente zijn ook kerkdiensten. Kijkt u voor meer informatie op www.kerktijden.nl of op de site van de kerkelijke gemeente.

grote kerk nijkerk

Ds. M.K. de Wilde zal voorgaan in deze kerkdienst. De dienst is voorbereid in samenwerking met de scholen van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk. De dienst is in het bijzonder gericht op de kinderen en ouders. De preek zal op de kinderen zijn afgestemd, ook zullen kinderen helpen bij het collecteren en de schriftlezing verzorgen. We hopen in deze dienst veel mensen te zien die anders niet in de kerk komen.

Biddag voor Gewas en Arbeid en Dankdag voor Gewas en Arbeid zijn twee gedenkdagen in het protestantisme in Nederland waarin er speciaal gebeden (in het voorjaar) en gedankt (in het najaar) wordt voor de oogst en het werk.

Zondagsschool ‘Het Mosterdzaad’ viert 80-jarig jubileum

NIJKERK - De oudste generatie Nijkerkers weet het wellicht nog: in 1936 ging zondagsschool ‘Het Mosterdzaad’ van start in de kleuterschool aan de Kloosterstraat. Er zouden nog heel wat locaties volgen: de Grote Kerk, een oud schuurtje aan de Jan Plassensteeg, verenigingsgebouw Irene, de Eben Haëzer-, Immanuël, Holker-, Rehoboth-, Maranatha- en Ichthusschool en de Hoeksteen. 

Vele duizenden kinderen hebben in de achterliggende 80 jaar de zondagsschool bezocht. En nog steeds komt er een groot aantal kinderen naar de zondagsschool. Elke zondag, uitgezonderd schoolvakanties e.d., is er zondagsschool. Onder leiding van enthousiaste meesters en juffen worden er met de kinderen psalmen gezongen en geleerd, er wordt gebeden en de Bijbel, Gods Woord, gaat open. Dat is het allerbelangrijkste: de verhalen die in de Bijbel staan doorgeven aan de kinderen. Het is heerlijk om de kinderen te mogen vertellen over de Heere Jezus Christus en te zien hoe de kinderen de Bijbelwoorden ‘eigen’ maken. 

De zondagsschool is er voor alle kinderen van Nijkerk, ongeacht of ze van huis uit veel, weinig of niets van de Bijbel meekrijgen. Door op drie verschillende locaties tegelijk zondagsschool te geven, is voor vrijwel elk kind de zondagsschool dicht in de buurt. De deuren staan open voor nog veel meer kinderen, om zo gehoor te geven aan Jezus’ woorden: “Laat de kinderen tot Mij komen”. 

Het 80-jarig jubileum wordt op verschillende manieren gevierd. Zo vindt er op zaterdag 29 oktober een uitje plaats met de kinderen en meesters en juffen. Zondag 30 oktober is er in de Grote Kerk een jubileumdienst waarin ds. P. van Duijvenboden, voorzitter van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, zal voorgaan. De dienst begint om 9.25 uur. Een ieder die belangstelling heeft of zich verbonden weet aan de Zondagsschool wordt van harte uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. Voor de jongste kinderen is er tijdens de jubileumdienst oppas in het naastgelegen ‘Gasthuus’.

zondagsschool

Na afloop van de jubileumdienst ontvangen de kinderen een herinneringsgeschenk. Op 4 november worden de jubileumactiviteiten afgesloten met een bezoek aan Arkemheen.  Kinderen die benieuwd zijn naar de Zondagsschool worden van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen bij een zondagsschooluur. Bijvoorbeeld op 23 oktober a.s. van 12.00-12.45 uur op de Hoeksteen, Rehoboth- of Maranathaschool. Informatie over de Zondagsschool is op te vragen via jubileumhetmosterdzaad@outlook.com

 

Goed boos met Gerard van de Schee

NIJKERK - Wij nodigen u/jou uit voor een vrouwenochtend op woensdag 9 november a.s. in ‘Het Trefpunt’ onder de Goede Herderkerk. Het thema zal zijn: ‘Goed Boos’ .

Een thema dat niet zo vaak ter sprake komt. Wat zegt de Bijbel hierover? Aan de hand van zijn boek Goed Boos zal Gerard v.d. Schee hier meer over vertellen.

Vanaf 09.00 uur is er koffie. De ochtend is van 09.30 tot 11.30 uur.

Goed Boos van de Schee

Om de kosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Deze bijeenkomst is een initiatief van een groep vrouwen uit verschillende kerken, die samen met andere vrouwen zoeken naar hoe we in alle facetten van ons leven God erbij kunnen betrekken en kunnen leven tot Zijn eer.

De vrouwenochtend is vooral een ochtend om te delen en elkaar te bemoedigen.

Voor meer informatie: Mirjam de Greef 033 - 2581717

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |