Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Arna van Deelen

Nijkerk – Onlangs is het tweede boek “Vrij als een vogel” gepresenteerd van de Nijkerkse schrijfster Arna van Deelen. ‘Vrij als een vogel’ vertelt ons het levensverhaal van Franciscus van Assisi. De man die als rijke koopmanszoon door zijn vader wordt weggejaagd als hij kiest voor een leven in armoede. Het eerste boek van Arna heeft als titel meegekregen ‘Het pad door de zee’. Het boek voor de 10+ doelgroep gaat over de kinderkruistocht van 1212. Het verschijnen van beide boeken is voor de redactie van de pagina “Geloven in Nijkerk” reden geweest om contact met deze Nijkerkse schrijfster op te nemen om haar wat vragen te stellen.

Arna

 

Arna van Deelen is afkomstig uit Dirksland, moeder van 3 volwassen kinderen en leerkracht in het basisonderwijs. Voor welke leeftijd schrijf je het liefst? Ik schrijf het liefst voor kinderen vanaf 9 jaar, maar ook voor volwassenen. Hoe ben je ertoe gekomen om een boek te gaan schrijven? Ik ben met het schrijven van een kinderboek in 2013 begonnen. Daarvoor schreef ik wel korte verhalen, ook voor volwassenen.

Lees meer:  Arna van Deelen

Pasen bijeenkomst begraafplaats nijkerk om half negen

paasbijeenkomst

NIJKERK -  Al enige jaren vindt er in de vroege ochtend van de Eerste Paasdag een Paassamenkomst plaats op de Algemene Begraafplaats in Nijkerk. Hier komen mensen samen vanuit vele kerken om stil te staan bij de opstanding van Jezus Christus.

Wij gedenken dit op een bijzondere plaats waar vele van onze dierbaren zijn begraven. De serene rust en de gedachtenis aan onze dierbaren en Jezus Christus maken van deze Paassamenkomst een bijzonder moment. De Raad van Kerken nodigt u van harte uit om samen te luisteren, te bidden en te zingen. Muzikale medewerking wordt verleend door leden van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Orkest en Muziekvereniging Concordia uit Nijkerkerveen. De samenkomst begint om 08.30 uur en is om 09.00 uur afgelopen zodat u hierna nog naar uw eigen kerk kunt gaan.Wij verzoeken u zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. 16 april 2017.

Open kerk nijkerk

Kerstwandeling 2016 nijkerk

De Kerstwandeling is dit jaar op vrijdag 16 december gehouden.

Om terug te kijken hoe het ook al weer was treft u onderstaand een filmpje aan.

De kerstwandeling is in 2015 en 2016 georganiseerd.

Velen waarderen dit mooie initiatief.

 

 kerstwandeling

Beleef een unieke kerstwandeling op vrijdag 16 december

NIJKERK - NICEA  (Nijkerks Interkerkelijk Commissie Evangelisatie Activiteiten) organiseert op vrijdag  16 december een speciale kerstwandeling door het centrum van Nijkerk. Elke 10 minuten vertrekt een nieuwe groep. Een groep wandelt onder begeleiding van twee gidsen. Je mag zelf bepalen vanaf hoe laat je deze wandeling gaat maken. Van 16.30 tot 20.00 is de start vanaf de Goede Herderkerk. De wandeling zal ongeveer twee uur duren.

kerst-zang-nijkerk-2015Elk jaar met kerstfeest (het feest van het licht) staat de geboorte van Jezus centraal. Kerstfeest is voor veel mensen een feest dat elk jaar beleefd moet worden als een gezellig samenzijn met familie en/of vrienden met heerlijk eten en drinken in een prachtig versierd huis. Staan wij nog wel stil bij de betekenis van het kerstfeest? Wat betekent Jezus de Zoon van God voor de mensen. Hoe kunnen wij dit laten zien aan alle mensen die het niet meer begrijpen of het niet meer voor lief aannemen?

 Ontdek tijdens deze kerstwandeling wat deze geschiedenis voor de mensen betekent. Bijna alle kerken in Nijkerk werken mee aan deze wandeling. Tijdens deze wandeling wordt u op 9 verschillende plaatsen verrast door o.a. zang, gastvrijheid, toneel  en nog veel meer… Op een prachtige manier zal het geloof worden uitgelegd. 

 

Kent u mensen uit uw omgeving die twijfelen of vragen hebben, neem ze mee. Beleef samen met hem of haar deze wandeling. Het is absoluut de moeite waard. Kom met uw gezin, dit is een prachtige uitleg voor uw kinderen. Deze wandeling is voor jong en oud, gelovig en niet gelovig. 

Opgeven kan, bij voorkeur voor 12 december 2016,  via dit mailadres: kerstwandeling(at)solcon.nl   De kosten zijn 2,50 per persoon met een maximum van 10,-- per gezin. Wilt u bij het opgeven aangeven in welk tijdvak u wilt wandelen. Binnen elk tijdvak vertrekt een groep per 10 minuten. 

Tijdvak A: 16.30 - 17.30
Tijdvak B: 17.30 - 19.00
Tijdvak C: 19.00 - 20.00
 

Video verslag IZB-avond ‘God in Nederland?’

NIJKERK - Een openhartig gesprek over af- en aanhakers ‘De cijfers laten een onmiskenbare afkalving van christelijk Nederland zien’, schreven de onderzoekers van een recent rapport ‘God in Nederland’. Open kerk Nijkerk presenteert hier het viedoverslag van deze bijeenkomst.

Behalve veel kerkverlaters, zijn er ook mensen die - soms na jaren - de weg naar de kerk vinden. Van de ervaringen van beide groepen kunnen we leren.

De IZB organiseerde op donderdagavond 10 november een gesprek tussen EO-presentator Tijs van den Brink en dr. Paul Visser, predikant van de Noorderkerk in Amsterdam. Tijs sprak voor het tv-programma ‘Adieu God’ inmiddels heel wat afhakers. Paul ontmoet in zijn werk allerlei aanhakers.

 

God in Nederland

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |