Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Passion in Amersfoort

Nijkerk - Donderdag 24 maart zal Amersfoort het decor vormen voor de passion.

De Evangelische Omroep zal samen met de KRO de opnames verzorgen. Amersfoort zal op deze wijze in vele huiskamers te zien zijn. Alhoewel de meningen verdeeld zijn of dit de juiste methode is om te evangeliseren valt niet te ontkennen dat een groot deel van geseculariseerd Nederland op deze wijze wordt bereikt. Anders zal dit ongetwijfeld niet het geval zijn geweest.

Ook in Nijkerk wordt gebeden voor de bezoekers van en de kijkers naar de Passion. Meer informatie over de passion vindt u op de website van de evangelische omroep en de huiskamer. Graag verwijzen wij u door naar deze bronnen. 

huiskamer

Biddag voor Gewas en Arbeid

Op woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. In veel kerken in Nijkerk zijn er kerkdiensten. O.a. in de Grote Kerk, de Fontein, de Gereformeerde kerk, de Vrijgemaakt Gereformeerd kerk, de Hersteld Hervormde kerk en de Gereformeerde Gemeente.

 

Biddag voor Gewas en Arbeid en Dankdag voor Gewas en Arbeid zijn twee gedenkdagen in het protestantisme in Nederland waarin er speciaal gebeden (in het voorjaar) en gedankt (in het najaar) wordt voor de oogst en het werk.

Bonhoeffer leeskring

Nijkerk - Tijdens de laatst gehouden IKOON avond op 19 november jl. bleek er belangstelling te zijn voor een (interkerkelijke) Bonhoeffer leeskring. Daarom willen we met elkaar het boek 'Verborgen Omgang, over leven in gemeenschap' lezen en bespreken. We komen een keer in de vier à vijf weken bij elkaar in Het Trefpunt (Goede Herderkerk, Willem Alexanderplein).

De volgende leeskringavonden zijn gepland op woensdag 24 februari, woensdag 30 maart en
dinsdag 26 april.

Heeft u zich nog niet aangemeld en heeft u wel belangstelling voor deze leeskring, laat het dan weten via ikoonnijkerk@solcon.nl of telefonisch 033 2461669. Meer informatie over Ikoon (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) vindt u op www.ikoonnijkerk.nl.

ikoon

Dak Grote Kerk

NIJKERK - Het dak van de Grote Kerk wordt binnenkort gerestaureerd. De houten kapcon - structie is plaatselijk fors beschadigd door de bonte knaagkever en houtaantastende schimmels (zwam). Verder zijn de leien op een aantal dakvlakken in slechte staat en aan vervanging toe. In de jaren 1921-1922 is het kerkdak geheel vernieuwd.

In de Tweede Wereldoorlog is het dak zwaar beschadigd geraakt en daarna, helaas niet altijd even zorgvuldig, her - steld. De afgelopen decennia heeft diverse keren bestrijding plaats-gevonden van houtaantastende insecten. Ook het afgelopen voorjaar heeft het hout een preventieve behandeling ondergaan. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat de balken aangetast en muurplaten plaatselijk verteerd zijn.

Grote kerk

Leibedekking: Ook delen van de leibedekking gaan naar het einde van hun levensduur en moeten vervangen worden. Het hoge zuidelijk dakvlak boven het schip is er het slechtst aan toe, samen met de drie dakvlakken aan de kopse kant van het koor (de zogenoemde koorsluiting). Het hoge noordelijk dakvlak boven het schip kan nog zo’n 15 jaar mee en de andere dakvlakken nog minimaal 25 jaar. Het verschil in moment van vervangen heeft ook te maken met het gebruik van verschillende soorten leien en de manier waarop ze zijn aangebracht.

Gefaseerd: Het complete dakherstel wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase omvat herstel van de houtconstructie in combinatie met het eerste deel van de leivervanging. 

In samenwerking met de SBKG (Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen) wordt gewerkt aan de opstelling van een compleet restauratieplan. De voorlopige kostenraming komt, voor de eerste fase, uit op circa € 700.000.

 

Tip voor de missionaire gemeenten

NIJKERK - In deze rubriek geven op we op deze site aanbevelingen om een wervende gemeente te zijn.

Tip 3: Vaste plek ?  Laat 'm los.

Ga eens zitten op een plek waar je nog nooit hebt gezeten tijdens een kerkdienst.

Sterker nog. Maak er een gewoonte van !

En als je toch bezig bent maak dan kennis met degen die naast je zit.

Het zal je verbazen hoeveel leuke en mooie mensen er in je eigen gemeente zijn die je nog niet kent.

 

oude kerk van hattem

 

 

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |