Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerstfeest viering Nijkerk

NIJKERK - We kennen allemaal wel het gezegde: “Wie wat bewaart, die heeft wat.” En wij Nederlanders zijn goed in het bewaren van dingen waar we maar geen afstand van kunnen doen.

bewaar het in hart

 De kinderen en leidinggevenden van zondagsschool 'Het Mosterdzaad' willen u en jou ook iets meegeven wat je je hele leven mag bewaren, namelijk het kerstevangelie! De Heere Jezus is geboren en voor ons naar deze aarde gekomen. Deze boodschap mag je bewaren in je hart èn doorgeven aan anderen!

 Kom daarom D.V. 2e kerstdag naar de Grote kerk aan de Holkerstraat 1. De viering begint om 9.30 uur en voor de allerkleinsten is er kinderoppas in ‘t Gasthuus.

 Het thema van de viering zal zijn: 'Bewaar het in je hart'.

 Allen van harte welkom!

 "Komt, verwondert u hier, mensen,

 ziet, hoe dat u God bemint,

 ziet vervuld der zielen wensen,

 ziet dit nieuwgeboren Kind!"

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |