Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Informatieavond alternatieve geneeswijzen

 

informatie avond alternatieve geneeswijzen

Namens het interkerkelijk bevrijdingspastoraat nodigen we u en jou weer van harte uit voor onze informatieavond.

Dit jaar is het thema “Alternatieve geneeswijzen: ja of nee?”. Spreker is dominee Rob Kranen uit Vriezenveen. Hij heeft zich de afgelopen jaren intensief met dit onderwerp beziggehouden en zal een en ander belichten vanuit Bijbelse principes.

 

De avond wordt gehouden op woensdag 29 mei in ‘De Schakel’, Oranjelaan 10, Nijkerk. Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie of thee, om 19.45 uur begint de avond.

Hartelijk welkom! De toegang is vrij.

Voor meer informatie: Gerben van Beek (033-2454986) of Marjoleen van Davelaar (06-49408308).

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |