Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

De Gereformeerde Kruiskerk in Nijkerk

De Gereformeerde Kerk van Nijkerk belijdt Jezus Christus als de gestorven en opgestane Heer en wil door woord en daad God eren in de gemeenschap met elkaar en de dienst aan de naaste.

Zij wil een kerk zijn die het lichaam van Christus is, met al zijn afzonderlijke leden, ieder met zijn eigen taak, ieder met zijn eigen mogelijkheden, ieder met zijn eigenheid, ieder voor zich onmisbaar, onvervangbaar ook, maar afhankelijk van elkaar, samen een lichaam, in dienst van elkaar en van het hoofd, Christus. Zij wil, kortom, een kerk zijn waarvan het fijn is om erbij te horen.

De Gereformeerde Kerk heeft 2 kerkgebouwen:

1. De Kruiskerk aan de Venestraat 42 met  kerkdiensten om 9:30 uur en 18:30 uur (soms ook 17:00 uur). De Kruiskerk te Nijkerk is een moderne kerk zonder pilaren met een prima akoestiek. Alle bezoekers hebben dan ook een goede kijk- en luisterplaats. Hoewel er 800 mensen in de kerk kunnen, ontstaat er door de opstelling van de kerkbanken een zeer intieme sfeer. De huidige is gebouwd nadat de oude kerk in 1975 door brand is verwoest.

2. De Goede Herderkerk aan het Willem Alexander Plein 14 vlak naast het  NS station. De kerkdiensten zijn elke zondag om 9:30 uur en vaak om 18:30 uur (niet altijd ook wel eens 17:00 uur). Dit kerkgebouw wil een wegwijzer zijn naar de Goede Herder zoals de naam al zegt. De Heere Jezus inspireert vandaag nog altijd mensen en geeft hen richting. Op termijn wil de Gereformeerde kerk deze lokatie gaan afstoten. Mocht u een goede bestemming weten dan kunt u via de contact pagina een lijntje uitwerpen.

Goede Herderkerk Nijkerk aan het Willem Alexanderplein bij NS station. De Kruiskerk ligt in het centrum van Nijkerk aan de Venestraat. kruiskerk Nijkerk

God heeft de wereld lief God bestaat uit drie Personen: Vader, Zoon en Geest. We geloven dat God de aarde heeft gemaakt. Hij maakte ook mensen, met verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om te kiezen. De eerste mensen kozen al snel tegen God, hun Schepper, waardoor de relatie verstoord werd. Dit wordt de "zondeval" genoemd. Sindsdien zondigen alle mensen. Maar God geeft nog steeds om wat Hij gemaakt heeft. Hij heeft zijn schepping zo lief, dat Hij de beschadigde relatie weer goed wil maken en de straf, als gevolg van de schuld, wil wegnemen. Hij beloofde dit direct na de zondeval.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |