Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

De Hervormde Opstandingskerk in Nijkerk.

De Evangelische Gemeente De Ark te Nijkerk is een plaatselijke groep van gelovigen, die inhoud wil geven aan het doel van God met zijn kerk, namelijk:

• Aan iedereen vertellen wat God gedaan heeft en nog steeds doet..
• De veelkleurige wijsheid van God bekend maken.
• De overweldigend grote liefde van Jezus Christus beter leren kennen.
• Als een huisgezin voor elkaar zorg dragen.
• Ruimte bieden aan de werkingen van de Heilige Geest, Die ons wil leiden.

Daarom hebben wij diverse activiteiten zoals samenkomsten, Bijbelstudies en bidstonden.

De Ark heeft een gemeente in het Centrum en in Corlaer. Corlaer is een nieuwbouw wijk in Nijkerk en ligt aan de westkant.

De kerkelijke activiteiten vinden vooral plaats in het kerkgebouw aan de Gasthuisstaat nabij de Grote Kerk en in basisschool Holk aan de Galjoen. Er wordt ook wel gebruik gemaakt van het Corlaer College.

Kerkgebouw de Ark centrum
Basisschool Holk in Corlaer

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |