Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Kerken van NICEA Nijkerk

NIJKERK - De kerken van Nijkerk werken samen in NICEA. Dit betekent Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten.

NICEA verzorgt maandelijks de pagina "Geloven in Nijkerk"  in de Stad Nijkerk. Ook organiseert NICEA jaarlijks de Sing in op het Plein en is betrokken bij de Huiskamer in de Nijkerkse binnenstad. Door op activiteiten te klikken leest u nog meer activiteiten van NICEA.

De open kerken uit Nijkerk die samenwerken zijn: De Ark, De Kandelaar, De Fontein, De Levensbron, De Opstandingskerk, Gereformeerde kerk en de Grote Kerk.

sitemap

Kerk-School-Gezinsdienst, zondag 30 januari '22

NIJKERK - Op veel christelijke basisscholen in Nijkerk en Nijkerkerveen wordt deze week de Kerk-School-Gezin themaweek gehouden. 

Dit jaar wordt stil gestaan bij het thema : "Bid, lees en groei" naar aanleiding van het woordeloos boek. Er worden op school bijbelverhalen verteld, iedere dag is er een bijbelverhaal dat past bij een kleur. Ook worden psalmen en liederen aangeleerd, kringgesprekken gehouden en verwerkingen gemaakt door de kinderen. In de meeste kerken worden werkstukken van de kinderen opgehangen. 

De themaweek wordt afgesloten op zondag 30 januari 2022 in onderstaande kerken met kerkdiensten om 9:30 uur. 

Het is bijzonder dat er in zoveel kerken in Nijkerk en Nijkerkerveen over hetzelfde thema gepreekt en gezongen wordt!


We hopen alle ouders en kinderen online of in één van de diensten te ontmoeten, om zo met elkaar deze week af te sluiten.

 

U kijkt toch ook? Van harte welkom!. We wensen u een goede dienst toe.


Kerkdiensten: Grote Kerk, Opstandingskerk, De Fontein en De Kandelaar. 

Kerkbalans 2022 Geef voor uw kerk!

NIJKERK - Van zaterdag 15 januari t/m zaterdag  29 januari 2022 wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. In 2022 kent deze actie het landelijke thema: ‘Geef voor uw kerk’.

In de week van D.V. 15 januari zult u door onze gewaardeerde vrijwilligers benaderd worden voor de jaarlijkse bijdrage.

In de folder die u dan ontvangt vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor wij ons in 2022 gesteld zien.

Wij vragen u Kerkbalans in uw gebed te gedenken en hopen dat u zult laten zien dat u ook financieel om onze kerk geeft.

Wij bevelen de actie Kerkbalans van harte bij u aan.

Muziek in huis met een boodschap.

NIJKERK - Veel mensen zijn bang voor de besmetting met het corona-virus. Ze blijven thuis of zijn verplicht op hun kamer te blijven. Dan kan de dag soms lang duren. Vooral voor mensen die in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen. Zij mogen hun kamer niet uit en bezoek van kinderen, andere familieleden of kennissen wordt niet toegestaan. De >muziek met boodschap< die aangeboden wordt door de vrijwillige medewerkers(sters) van het programma “Op de drempel van de zondag” kan daar misschien verandering in aanbrengen. Zij zenden elke week één uur gewijde muziek uit met een korte Bijbelse overdenking. Het meditatief gedeelte van ongeveer tien minuten wordt verzorgd door predikanten, voorgangers en andere (christelijke) sprekers van de Noordwest- Veluwe. De programma’s hebben een interkerkelijk karakter. 
Ze zijn ooit begonnen in 1968 met het uitzenden in het ziekenhuis ‘Salem’ te Ermelo onder de naam ‘Ziekenomroep’. Toen het ziekenhuis ‘Salem’ niet meer aan de medische eisen van die tijd voldeed is er een ander ziekenhuis voor in de plaats gekomen namelijk het ziekenhuis ‘St. Jansdal’ te Harderwijk. In dat ziekenhuis hebben zij hun uitzending na het sluiten van ‘Salem’ voortgezet. Al snel kwam daar ook het woonzorgcentrum ‘Sonnevanck’ te Harderwijk erbij. Inmiddels zenden ze al 52 jaar uit in de Noordwest Veluwe via de streek radio “Veluwe-FM” onder de naam “Op de drempel van de zondag”. Het betreffende programma duurt een uur en wordt uitgezonden op zondagmorgen van 8:00-9:00 uur. Ben je op dat moment niet in de gelegenheid om te luisteren dan is er een herhaling op zondagavond van 21:00-22:00 uur:

via Radio Veluwe-FM:  Ermelo 105.0 – Putten 106.1 – Harderwijk 107.7.
via de  kabel: in de hele regio op 93.1 FM.
via de glasvezel: UPC Digital kanaal 36 en KPN glasvezel kanaal 1153.
Ook is het mogelijk om de hele week te genieten van dit programma. Dat kan via de computer, laptop, iPad, of met een smartphone via Op de drempel van de Zondag

Strengere maatregelen Covid 19 Hervormde Gemeente

Afgelopen donderdag 23 december 2021 heeft de crisiskerkenraad van de Hervormde Gemeente vergaderd over de maatregelen in het kader van de lockdown. Daarbij zijn de adviezen van de PKN en het CIO aan de orde geweest. De crisiskerkenraad benadrukt het belang om als gemeente gezamenlijk op te trekken zodat het aantal besmettingen wordt teruggedrongen. Anderzijds willen we de kerkdiensten zoveel mogelijk door laten gaan zodat de kerstboodschap ook in 2021 mag klinken voor iedereen binnen en buiten onze gemeente. Daarom heeft de crisiskerkenraad het volgende besloten:  

  • Met ingang van 1e kerstdag 2021 tot en met zondag 2 januari 2022 worden er nog maar 50 kerkgangers (exclusief medewerkers) per kerkdienst uitgenodigd in zowel de Grote Kerk als ook de Opstandingskerk.
  • Aan alle andere gemeenteleden wordt gevraagd de diensten digitaal te volgen via de livestream op www.hervormdnijkerk.nl dan wel via de Livestream Hervormd Nijkerk
  • De oudejaarsdiensten zijn ’s middags 15:30 uur in de Opstandingskerk en ’s avonds om 19:30 uur in de Grote Kerk;
  • Na zondag 2 januari 2022 wordt opnieuw beoordeeld of er op basis van nieuwe ontwikkelingen argumenten zijn om de bestaande maatregelen te handhaven dan wel aan te passen;
  • Verder vragen we u als kerkgangers om de basisregels, zoals bijvoorbeeld; de 1,5 meter afstand, ingetogen te zingen en thuis te blijven bij verkoudheid, goed na te leven.
  • Ook vragen wij u om de uitnodigingen voor de kerkdiensten snel af te handelen zodat zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid krijgen om een kerkdienst te bezoeken.

 Het doel van het bovenstaande besluit is om gemeenteleden met een zwakke gezondheid zoveel mogelijk gezamenlijk te beschermen. Wij vragen opnieuw uw voorbede voor allen die door het Corona virus zijn getroffen.

Advertenties

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter