Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Missie, Visie en Kernwaarden

De volgende handvatten gelden om de voorgestelde interkerkelijke beweging richting te geven:

Missie: het gestalte willen geven aan onze roeping te werken aan de eenheid waarom de Here Jezus in Johannes 17:22 heeft gebeden ”opdat zij één zijn”, primair binnen katholiek-gereformeerd Nijkerk.

Visie: eenheid is ”eenheid in verscheidenheid”. We zijn aan elkaar gegeven. We kiezen ervoor het geloof met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren, waarbij het geloofsgesprek een belangrijke rol vervult. Hieruit spreekt ook een  missionair verlangen.

Kernwaarden: deze geven sturing aan het type en de inhoud van de activiteiten:

1. Bescheiden in afhankelijkheid;

2. Navolging;

3. Verbinding (bruggen bouwen).

Evangelisatie Nacht van Nijkerk

Donderdag 16-8 2012 was de Evangelisatie actie Nacht van Nijkerk.

Veel mensen kwamen naar de braderie ondanks de warmte.

De kerken van Nijkerk waren aanwezig met een kraam.

Ook de huiskamer was open.

Opdonderdag 29 augustus 2013 is de nacht van Nijkerk van 2013.

nacht van nijkerk

Ds. Riemens Hartelijk dank voor uw inzet

NIJKERK - Op 16 mei heeft Ds D. Riemens de voorzittershamer overgedragen aan Ds P. Verhoef. Voor zijn grote inzet voor NICEA en evangelisatie in Nijkerk willen wij hem bedanken maar bovenal willen wij de Heere God bedanken dat Hij Ds. D. Riemens de kracht en het inzicht gaf.

Tegelijkertijd verwelkomen we Ds. Riemens als de nieuwe secretaris van NICEA.

DS Riemens Nijkerk nicea

Project Ichthus Kerkendag Nijkerk

NIJKERK - Zaterdag 8 juni 2013 is er een kerkendag in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Alle kerken zijn dan open van 10:30 uur tot 16:30 uur. Ook zijn er speciale projecten zoals het project Ichthus. Jongeren vormen een grote ichthus vis.

project ichthus nijkerk

ichthus vis

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter