Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Nacht van het gebed

NIJKERK - In de nacht van 21 -22 juni 2019 is er weer de nacht van gebed voor de vervolgde kerk georganiseerd door Open Doors. Ook dit jaar vindt die in Nijkerk weer plaats in de Huiskamer. We beginnen om 20:00 uur en de gebedsnacht eindigt meestal rond 04:00 uur.

Dit jaar is de speciale aandacht gericht op: India, Noord Afrika, Irak, Vrouwen in landen waar christenen worden vervolgd, Iran, Filippijnen, Nigeria, Noord Korea. De gebedsblokken worden ingeleid met korte video’s en afgewisseld met het zingen van liederen en er zijn gebedsboekjes met informatie over elk genoemd land.

Op gezette tijden zijn er koffie en thee pauzes gepland en later op de avond/in de nacht soep en een broodje. Jullie kennen de huiskamer en we gebruiken de ruimtes om na elke inleiding  in kleinere groepen te bidden. Het is niet verplicht om de hele avond /nacht te blijven  Het is ook mogelijk om een gedeelte van de nacht mee te bidden. Bid in ieder geval mee.

Huiskamer nijkerk
Huis van gebed

Concert Marcel Zimmer met zijn Band in de Ontmoetingskerk

NIJKERK - Vrijdag 24 mei a.s. geeft Marcel Zimmer samen met zijn band een concert van 20.00 tot 22.30 uur in de Ontmoetingskerk (Hart van Vathorst) aan de Angelinapolder 1-3 in Amersfoort.

marcel-en-lydia
marcel-en-lydia


Op het programma staan oude, bekende samenzangliederen,

maar ook een aantal nieuwe luisterliederen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Gratis parkeren in winkelcentrum Vathorst.

Voor kaartverkoop en meer informatie zie www.truetickets.nl/marcel-zimmer  

Inloopmiddag Paasbos

NIJKERK - In de achterliggende maanden hebben we in de Opstandingskerk diverse inloopmiddagen gehad. Het was fijn om elkaar in een ontspannen omgeving te ontmoeten.  We mochten met elkaar praten, spelletjes doen enz. Dus gewoon bij elkaar op de koffie/thee.

Het komende jaar 2016 willen we deze middagen gaan vervolgen op iedere tweede woensdag van de maand vanaf 14.30 uur. Bent u ook nieuwsgierig?

Kom dan ook op 10 februari naar de Opstandingskerk om dit mee te beleven. Bent u niet in staat om op eigen kracht te komen dan kunnen wij u ophalen. Belt u hiervoor Anneke van Voorthuijsen, tel.nr. 06-23651917.

U bent hartelijk welkom.

Opstandingskerk

Kerst 2015

Kunt u zich voorstellen hoe uw kerstdagen eruit zouden zien zonder voedsel voor uw kinderen, zonder hout om uw huis enigszins op temperatuur te krijgen in de winterkou of een warme jas om u te beschermen tegen de snijdende wind?

Afschuwelijke gedachte vindt u niet? Wij vinden dat ook en daarom hebben wij, Annemarie & The Pilgrims Voices i.s.m de Stichting Hulp Oost Europa een manier bedacht om geld in te zamelen voor winterhulp aan ouderen, gezinnen en kinderen levend onder de armoede grens.

Komt laten wij aanbidden…

Op DV 12 December 2015 presenteren vocaal ensemble Annemarie & The Pilgrims Voices i.s.m. professioneel Instrumentaal Ensemble Passione en met medewerking van Kinderkoor de Jong Hosanna uit Nunspeet een klassiek Kerstgalaconcert in de Dorpskerk te Hierden. Op het programma staan bekende kerstliederen, carols van o.a. de Engelse componist John Rutter, delen uit het Oratorio de Noël van Saint Saëns & instrumentale intermezzi.

U wordt deze avond getrakteerd op prachtige kerstklanken maar ook op een geheel verzorgde avond uit. De entreegelden komen ten goede aan de Stichting aangezien een grote hoeveelheid sponsoren heeft gezorgd voor het dekken van zo goed als alle onkosten. U krijgt in de pauze koffie met iets lekkers aangeboden en na het concert is er een after party met hapje en drankje.

Evangelische boekhandel Blijmare- Nunpeet

Riemer & Walinga Boekverkoopers-Ermelo ‘t Boekpunt- Putten

Kerk open 19.15 uur Aanvang 20.00 uur

VREDESWEEK

NIJKERK - Vrede In de week van 20 t/m 27 september staat dit thema centraal in vele kerken.

Iedere dag, ieder uur komt via de media de tegenstelling van vrede onze huiskamers binnenvallen. Een groot deel van de wereldbevolking kan niet in vrede leven. Zij worden heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Vrede is voor ons zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks meer over nadenken wat er nodig is om de vrede te bewaren.We beseffen nauwelijks dat vrede voor heel veel mensen een droom is.

Om hier bij stil te staan en te horen wat wij kunnen doen. Heeft de Raad van Kerken Nijkerk op zondag 27 september een oecumenische dienst met het thema “Peace of cake” voorbereid. In deze dienst gaat ds. J.Knoop voor.

Muzikale ondersteuning: koor Halleluja uit Nijkerkerveen De vredesdienst wordt gehouden in de RK. Sint Catharinakerk aan de Holkerstraat in Nijkerk Aanvang 18.30 uur.

Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee napraten over de dienst.

Wij hopen dat wij velen van u bij deze viering kunnen verwelkomen.

 

Raad van Kerken Nijkerk,

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter