Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

VREDESWEEK

NIJKERK - Vrede In de week van 20 t/m 27 september staat dit thema centraal in vele kerken.

Iedere dag, ieder uur komt via de media de tegenstelling van vrede onze huiskamers binnenvallen. Een groot deel van de wereldbevolking kan niet in vrede leven. Zij worden heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Vrede is voor ons zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks meer over nadenken wat er nodig is om de vrede te bewaren.We beseffen nauwelijks dat vrede voor heel veel mensen een droom is.

Om hier bij stil te staan en te horen wat wij kunnen doen. Heeft de Raad van Kerken Nijkerk op zondag 27 september een oecumenische dienst met het thema “Peace of cake” voorbereid. In deze dienst gaat ds. J.Knoop voor.

Muzikale ondersteuning: koor Halleluja uit Nijkerkerveen De vredesdienst wordt gehouden in de RK. Sint Catharinakerk aan de Holkerstraat in Nijkerk Aanvang 18.30 uur.

Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee napraten over de dienst.

Wij hopen dat wij velen van u bij deze viering kunnen verwelkomen.

 

Raad van Kerken Nijkerk,

Goede opbrengst kledingactie stichting COEN

kleding inzameling coen

De opbrengst van de afgelopen zaterdag 8 november gehouden kledingactie van de Stichting COEN bedroeg 20 - 25M3 aan kleding. Dit is een goed resultaat.

De kleding wordt gekocht door eigenaren van ca. 40 tweedehands kledingwinkels die Sf. Georghe rijk is. Hierdoor wordt de kleding niet alleen opnieuw gebruikt, maar kan met de opbrengst weer iets goeds gedaan worden voor anderen.

kledingactie COEN 8 november

Stichting COEN houdt weer een kledingactie. De kleding wordt sinds enige tijd naar Roemenië gebracht.

 

De kleding wordt gekocht door eigenaren van ca. 40 tweedehands kledingwinkels die Sf. Georghe rijk is. Hierdoor wordt de kleding niet alleen opnieuw gebruikt, maar kan met de opbrengst weer iets goeds gedaan worden.
Zaterdag 8 november kunt u tussen 9 en 11.30 uur schone en goed draagbare kleding, maar ook schoenen (graag apart verpakt) inleveren bij de volgende adressen: De Opstandingskerk, Hoefslag 132, De Kandelaar, Meinstraat 4a, Het Schulpje, Schulpkamp 61 en De Fontein, Dr. Kuyperstraat 2.

kleding actie commissie oost europa nijkerk

Een Ochtend voor Vrouwen

Wij nodigen u uit voor een ‘Ochtend voor Vrouwen’ op 8 oktober a.s. in ‘het Trefpunt’ onder de Goede Herderkerk, vlak- bij het station in Nijkerk.

Dit keer is de titel: ‘ Kleur bekennen ’ met als ondertitel ‘zoals Esther en Ruth’ met als spreekster Heleen Bénard.

De ochtend is van 09.30 tot 11.30 uur. Vanaf 09.00 uur is er koffie.

Om de kosten te dekken wordt een vrij- willige bijdrage gevraagd.

Deze bijeenkomst is een initiatief van een groep vrouwen uit verschillende kerken, die het gesprek over allerlei levens-en geloofsvragen wil stimuleren. Juist ook vrouwen die geen directe band hebben met een kerkgenootschap of gemeente, zouden we op informele wijze w illen laten proeven wat het evangelie te bieden heeft.

Voor meer informatie Mirjam de Greef. tel.033-2581717

trefpunt nijkerk

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter