Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Goede opbrengst kledingactie stichting COEN

kleding inzameling coen

De opbrengst van de afgelopen zaterdag 8 november gehouden kledingactie van de Stichting COEN bedroeg 20 - 25M3 aan kleding. Dit is een goed resultaat.

De kleding wordt gekocht door eigenaren van ca. 40 tweedehands kledingwinkels die Sf. Georghe rijk is. Hierdoor wordt de kleding niet alleen opnieuw gebruikt, maar kan met de opbrengst weer iets goeds gedaan worden voor anderen.

kledingactie COEN 8 november

Stichting COEN houdt weer een kledingactie. De kleding wordt sinds enige tijd naar Roemenië gebracht.

 

De kleding wordt gekocht door eigenaren van ca. 40 tweedehands kledingwinkels die Sf. Georghe rijk is. Hierdoor wordt de kleding niet alleen opnieuw gebruikt, maar kan met de opbrengst weer iets goeds gedaan worden.
Zaterdag 8 november kunt u tussen 9 en 11.30 uur schone en goed draagbare kleding, maar ook schoenen (graag apart verpakt) inleveren bij de volgende adressen: De Opstandingskerk, Hoefslag 132, De Kandelaar, Meinstraat 4a, Het Schulpje, Schulpkamp 61 en De Fontein, Dr. Kuyperstraat 2.

kleding actie commissie oost europa nijkerk

Een Ochtend voor Vrouwen

Wij nodigen u uit voor een ‘Ochtend voor Vrouwen’ op 8 oktober a.s. in ‘het Trefpunt’ onder de Goede Herderkerk, vlak- bij het station in Nijkerk.

Dit keer is de titel: ‘ Kleur bekennen ’ met als ondertitel ‘zoals Esther en Ruth’ met als spreekster Heleen Bénard.

De ochtend is van 09.30 tot 11.30 uur. Vanaf 09.00 uur is er koffie.

Om de kosten te dekken wordt een vrij- willige bijdrage gevraagd.

Deze bijeenkomst is een initiatief van een groep vrouwen uit verschillende kerken, die het gesprek over allerlei levens-en geloofsvragen wil stimuleren. Juist ook vrouwen die geen directe band hebben met een kerkgenootschap of gemeente, zouden we op informele wijze w illen laten proeven wat het evangelie te bieden heeft.

Voor meer informatie Mirjam de Greef. tel.033-2581717

trefpunt nijkerk

Gespreksavond ‘Luisterend lezen’ met Casper van Dorp

In januari 2013 hebben we als IKOON (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) een avond georganiseerd, vooral gericht op kerkenraden en jeugd(club)leiders, met als onderwerp ‘Hoe maken we ons geloof verstaanbaar voor jongeren?’

Omdat uit een evaluatie bleek dat een vervolg op deze avond op prijs werd gesteld  organiseren we nu een avond waarop we dieper willen ingaan op het (interkerkelijke) geloofsgesprek vanuit de geopende Bijbel. Op deze avond is naast de vermelde doelgroep een ieder hartelijk welkom!

Daarom nodigen we u en jou uit voor de gespreksavond over ‘Luisterend lezen’, die geleid zal worden door Casper van Dorp. Deze avond wordt gehouden op donderdag 13 februari om 19.45 uur in De Kandelaar, Meinsstraat 4a in Nijkerk.

 

 

Lees meer: Gespreksavond ‘Luisterend lezen’ met Casper van Dorp

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter