Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Gespreksavond ‘Luisterend lezen’ met Casper van Dorp

In januari 2013 hebben we als IKOON (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) een avond georganiseerd, vooral gericht op kerkenraden en jeugd(club)leiders, met als onderwerp ‘Hoe maken we ons geloof verstaanbaar voor jongeren?’

Omdat uit een evaluatie bleek dat een vervolg op deze avond op prijs werd gesteld  organiseren we nu een avond waarop we dieper willen ingaan op het (interkerkelijke) geloofsgesprek vanuit de geopende Bijbel. Op deze avond is naast de vermelde doelgroep een ieder hartelijk welkom!

Daarom nodigen we u en jou uit voor de gespreksavond over ‘Luisterend lezen’, die geleid zal worden door Casper van Dorp. Deze avond wordt gehouden op donderdag 13 februari om 19.45 uur in De Kandelaar, Meinsstraat 4a in Nijkerk.

 

 

Lees meer: Gespreksavond ‘Luisterend lezen’ met Casper van Dorp

Kerk School gezinsdienst 2014

NIJKERK – In Nijkerk wordt eenmaal per jaar een Kerk - School - Gezin dienst georganiseerd. Zowel de kerken en christelijke scholen in Nijkerk als ook in Nijkerkerveen doen hieraan mee. Elk jaar is er een ander thema en de scholen worden vaak door verschillende predikanten van de diverse kerken bezocht. 

Wat is een Kerk School en Gezinsdienst? Een Kerk School Gezinsdienst is een speciale dienst die in het teken staat van de driehoek Kerk, School en Gezin. Het centrale idee hierachter is dat in de opvoeding, het onderwijs en de kerk dezelfde bijbelse uitgangspunten worden gehanteerd. Indien Kerk – School –  Gezin op elkaar aansluiten kan de geloofsopvoeding van kinderen beter  vorm krijgen. Voor kinderen is het veel makkelijker op te pakken indien in verschillende omgevingen bijvoorbeeld dezelfde verhalen worden verteld. Dan is het veel makkelijker te onthouden. 

Zowel de kerk als de school en het gezin kennen eigen activiteiten. De kerk wordt versierd met de werkstukjes die op school zijn gemaakt. In de dienst is er extra aandacht voor de kinderen. Een paar van hen mogen soms (een deel van) de bijbellezing verzorgen. Een deel van de preek wordt aangepast aan de kinderen. Op school wordt het thema behandeld door middel van bijbelverhalen, liedjes en werkjes. De dominee komt naar school om met de kinderen over het thema te praten en zo al vast een brug te leggen. 

Het gezin wordt ook betrokken bij de kerkdienst en de activiteiten op school. Veel ouders gaan nu naar de kerk omdat het werkstuk van 1 van de kinderen te zien is. Natuurlijk is het in de kerk even zoeken voordat het werkstukje gevonden is maar het lukt vrijwel altijd. De scholen betrekken de gezinnen verder door een gezinsdagboekje aan de kinderen mee te geven waarin 3 bijbel verhalen en opdrachten zijn opgenomen. De ouders wordt ook gevraagd om de bijbelgedeelten thuis uit de kinderbijbel voor te lezen. Daarom hebben we hieronder ook deze gedeelten opgenomen.  Zo kan thuis ook aandacht worden besteed het thema.

Het thema van 2014 “David” wordt uitgewerkt met behulp van de volgende bijbelgedeelten die op de scholen aan de orde komen:

1 Samuel 6:1-13; De hoorn van David. 1 Samuel 17:7-54; De Slinger van David. 1 Samuel 17:55 – 18:4 en 20:20-21:1; Het hart van David; 1 Samuël 7 Gevouwen Handen; 2 Samuel 12:1-25 Tranen. 

We stellen het erg op prijs als u ook a.s. zondagmorgen 26 januari in 1 van onze kerken aanwezig bent. Dat geldt natuurlijk ook voor opa’s en oma’s. Maar ook als u geen kinderen heeft bent u vanzelfsprekend van harte welkom.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter