Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Meer kleur in je kerk, samen geloven met Oekraïners, Ghanezen, Surinamers, Syriërs en Perzen

Webinar voor predikanten en pastores met dr. René de Reuver, prof. Mechteld Jansen en ds. Jurjen ten Brinke – maandag 9 mei 2022, 14.00 uur – 15.15 uur.

In Psalm 133 wordt gezegd dat het 'goed en heerlijk’ is als broeders samenwonen. Steeds meer migrantenchristenen zijn de laatste jaren in Nederland komen wonen. Toch zien we nog weinig vermenging tussen Nederlandse en migrantenchristenen als het gaat om de zondagse diensten en het samen beleven van het geloof.

Tegelijk zouden beide groepen veel van elkaar kunnen leren. Hoe oefenen we ons als kerken in een open houding naar mensen met een andere culturele of geloofsachtergrond? Op 9 mei organiseren de organisaties van het ‘Expert Netwerk Migranten’ een webinar rond dit thema voor predikanten, voorgangers en andere belangstellenden.

Wat zijn redenen om naar meer kleur in je kerk te streven? Waar schuurt het? En ook niet onbelangrijk: hoe kun je het aanpakken? René de Reuver, scriba van de Protestantse kerk in Nederland, professor Mechteld Jansen, oud-rector van de PThU en ds. Jurjen ten Brinke, voorganger van de internationale gemeente Hoop voor Noord delen hun visie en ervaringen, en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De webinar is gratis te volgen. Opgeven is wel noodzakelijk en kan via deze link: https://www.gave.nl/webinar-meer-kleur-in-je-kerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verdere verdieping van het thema: zomerconferentie op ma. 27 juni (9 – 16 uur), J. Haydnlaan 2a Utrecht. Het Expert Netwerk Migranten bestaat uit: stichting Gave, stichting Geloofsinburgering, Protestantse Kerk in Nederland, stichting Evangelie & Moslims en International Church Plants.

Muziek in huis met een boodschap.

NIJKERK - Veel mensen zijn bang voor de besmetting met het corona-virus. Ze blijven thuis of zijn verplicht op hun kamer te blijven. Dan kan de dag soms lang duren. Vooral voor mensen die in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen. Zij mogen hun kamer niet uit en bezoek van kinderen, andere familieleden of kennissen wordt niet toegestaan. De >muziek met boodschap< die aangeboden wordt door de vrijwillige medewerkers(sters) van het programma “Op de drempel van de zondag” kan daar misschien verandering in aanbrengen. Zij zenden elke week één uur gewijde muziek uit met een korte Bijbelse overdenking. Het meditatief gedeelte van ongeveer tien minuten wordt verzorgd door predikanten, voorgangers en andere (christelijke) sprekers van de Noordwest- Veluwe. De programma’s hebben een interkerkelijk karakter. 
Ze zijn ooit begonnen in 1968 met het uitzenden in het ziekenhuis ‘Salem’ te Ermelo onder de naam ‘Ziekenomroep’. Toen het ziekenhuis ‘Salem’ niet meer aan de medische eisen van die tijd voldeed is er een ander ziekenhuis voor in de plaats gekomen namelijk het ziekenhuis ‘St. Jansdal’ te Harderwijk. In dat ziekenhuis hebben zij hun uitzending na het sluiten van ‘Salem’ voortgezet. Al snel kwam daar ook het woonzorgcentrum ‘Sonnevanck’ te Harderwijk erbij. Inmiddels zenden ze al 52 jaar uit in de Noordwest Veluwe via de streek radio “Veluwe-FM” onder de naam “Op de drempel van de zondag”. Het betreffende programma duurt een uur en wordt uitgezonden op zondagmorgen van 8:00-9:00 uur. Ben je op dat moment niet in de gelegenheid om te luisteren dan is er een herhaling op zondagavond van 21:00-22:00 uur:

via Radio Veluwe-FM:  Ermelo 105.0 – Putten 106.1 – Harderwijk 107.7.
via de  kabel: in de hele regio op 93.1 FM.
via de glasvezel: UPC Digital kanaal 36 en KPN glasvezel kanaal 1153.
Ook is het mogelijk om de hele week te genieten van dit programma. Dat kan via de computer, laptop, iPad, of met een smartphone via Op de drempel van de Zondag

Nijkerks Diaconaal Beraad.

NIJKERK - Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is het samenwerkingsverband van (bijna) alle diaconieën in de gemeente Nijkerk. Het NDB heeft tot doel om binnen de gemeente Nijkerk iedereen te helpen die geen helper heeft ongeacht ras, stand of geloofsovertuiging. In de meeste gevallen gaat het om mensen die geen lid zijn van een kerkelijke gemeente; immers, als dat wel het geval is, loopt de hulpvraag veelal via de eigen diaconie.

Er zijn zes projecten die het NDB uitvoert: Schuldhulpmaatje, Noodfonds, Zomervakantieproject, Lichtpuntjes, de Stacaravan en Hip Helpt. Ook is het NDB het centrale aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente of andere instanties, zoals bijvoorbeeld Sigma of Vluchtelingenwerk. Wat betreft de projecten: · Om mensen met financiële problemen beter te kunnen helpen zijn er in Nijkerk Schuldhulpmaatjes. ·

Door het NDB worden incidentele, eenmalige financiële aanvragen van mensen die buiten de reguliere hulp vallen opgepakt, via het zgn. Noodfonds. · Op donderdagen in de zomervakantie worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie kunnen.

· Het NDB heeft een mooie stacaravan in Mariënberg die door mensen kosteloos gebruikt kan worden die daarvoor in aanmerking komen.

· Hip Helpt Nijkerk vervult een centrale plek in het bij elkaar brengen van hulpbieders uit de diverse kerken en hulpvragers uit de hele (burgerlijke) gemeente Nijkerk. Ook rond het coronavirus zijn veel hulpbieders actief om mensen die vereenzamen te bellen, een boodschap te doen etc.

· Als laatste worden er jaarlijks, meestal rond feestdagen en de zomervakantie lichtpuntjes uitgedeeld (in de vorm van een bon of een levensmiddelenpakket) aan mensen in de gemeente Nijkerk die leven op bijstandsniveau. Kijk voor meer informatie ook op https://ndbnijkerk.nl/onzeprojecten/.

Lees meer: Nijkerks Diaconaal Beraad. 

De Herberg, Oosterbeek Pastoraal Diaconaal Centrum

NIJKERK -de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, een beperkt dagprogramma, rust en ruimte, advies m.b.t. nazorg, informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.

Grondslag en doel Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter