Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

City Bible

NIJKERK - De City Bible is een instrument voor evangelisatie!

De City Bible is alleen het Nieuwe Testament met als vertaling de Herziene Statenvertaling.

De City Bible is al in 40 talen te verkrijgen en met meer dan 400 omslagen.

Gebruik de City Bible voor u evangelisatie. 

Het Woord van God zal nooit leeg terugkeren.

Advent

Advent is een tijd van verwachting. Verwachting gaat gepaard met spanning. Je ziet uit naar iets moois, maar je weet nog niet wat het precies zal zijn. Misschien ben je ook onzeker. Verwachten is namelijk kwetsbaar. Je hoopt op iets nieuws, maar je hebt het nog niet in handen. Zal het zo mooi zijn als je denkt dat het is? Soms lopen de dingen ook anders dan je verwachtte.

Je hoopte dit jaar misschien weer onbezorgd Kerst en Oud & Nieuw te kunnen vieren met ouders en je kinderen. Maar opnieuw zal het gepaard gaan met beperkingen. In de kerk hebben we taal en verhalen om woorden te geven aan verwachting. Het begint al bij Abram die geroepen wordt en op weg gaat naar een land van belofte.

We lezen erover bij de profeten die de ballingen voorhouden dat er een keer zal komen in hun lot. We horen Maria die in geloof en vertrouwen tegen de engel zegt: ‘Mij geschiede naar uw woord.’ Wat zal Maria verwacht hebben toen de engel tegen haar zei: “Je zult een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd…”’ (Luc 1,31). Woorden die het nodige te verwachten geven. Een groot man, Zoon van de Allerhoogste. In het licht van het Evangelie moeten wij als mensen onze verwachtingen nogal eens bijstellen. De geboorte van dit Kind in een stal, liggend in een voederbak, is al een sterke aanwijzing dat zijn weg anders zal zijn dan zijn naam ons op het eerste gehoor doet vermoeden. Deze Zoon van de Allerhoogste gaat de weg van een dienaar.

Lees meer: Advent

Corona, adviezen naar aanleiding van persconferentie

Op dit moment zitten we helaas weer in een situatie dat maatregelen worden aangescherpt. Op de website van het CIO en de Protestantse Kerk kunt u actuele informatie vinden. De nieuwe maatregelen kunnen ons misschien moedeloos maken. Hoe vier je Kerst en Oud en Nieuw dit jaar? Thuis, maar zeker ook in de kerk. Hoe houden we oog voor mensen die eenzaam zijn en tijdens de donkere dagen van het jaar (bijna) niemand zien? Open Kerk Nijkerk wenst alle ambtsdragers en vrijwilligers inspiratie en energie toe om - hoewel anders dan gehoopt en verwacht - toch echt Kerst te vieren. Zodat - waar we ook zijn, thuis of in de kerk - Gods licht zal schijnen in de levens van mensen.

 

Zaterdag 15 januari - nationaal gebed voor vrede en verbinding

NIJKERK - Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Thuis meedoen in Nijkerk

Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes of – mede-afhankelijk van de dan geldende maatregelen – met de geloofsgemeenschap. 

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voorganger van de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord, hoopt dat veel mensen aanhaken bij dit initiatief. “De coronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenop komt de polarisatie door de verschillende meningen over dit onderwerp. Het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede in onze harten en voor ons land.”

Voorafgaand aan en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur geplaatst worden of op social media met de hashtag #nationaalgebed. 

Aansluitend bij eerdere gebedsinitiatieven

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke tradities (online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede deden voor de bestrijding van de pandemie en voor iedereen die hierdoor geraakt werd. Het Nationaal Gebed bouwt voort op deze voorgaande gebeden en luidt tevens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen in. Daarin bidden christenen van 16 t/m 23 januari samen voor eenheid, wijk en wereld.

Nationaal Gebed

Een eerder Nationaal Gebed werd georganiseerd op 18 maart 2020, aan het begin van de coronacrisis in Nederland. Via verschillende kanalen deden meer dan honderdduizend Nederlanders mee door gebedspunten aan te dragen en/of mee te bidden. 

Advertenties

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter