Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Gereformeerde gemeente

De gereformeerde gemeente in Nijkerk is geïnstitueerd op 20 mei 1936 door ds. J. Fraanje, die predikant was in Barneveld.

Van 1924 tot 1980 kwam de gemeente samen in een kerkgebouw aan de Brink.In 1980 werd er een nieuw gebouw aan de Bagijnenstraat in gebruik genomen.

De gemeente telt momenteel 155 doopleden en 182 leden, in totaal 337 leden.

U bent hartelijk welkom in de kerk van de Gereformeerde gemeente aan de Bagijnenstraat 3a in Nijkerk.

De kerkdiensten zijn om 9:30 uur en 18:30 uur. Wilt u voor gepaste kleding zorgdragen?

gereformeerde gemeente nijkerk

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter