Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

ziekenhuis in Zimbabwe

Nijkerkse jongeren in actie voor ziekenhuis in Zimbabwe

Een groot aantal Nijkerkse jongeren is druk bezig geld in te zamelen voor het zendingziekenhuis ‘Morgenster’ in Zimbabwe. Aan dit ziekenhuis is de Nederlandse arts Herman ten Hove verbonden. Hij is in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Het gaat om een initiatief van de zendingscommissie van de hervormde gemeenten ‘Grote Kerk’ en ‘De Fontein’, die via het project ‘Deelgenoten’ het werk van ds. Aalt Visser, die eveneens voor de GZB werkzaam is in Zimbabwe.
Het zendingsziekenhuis, waarmee al enkele jaren contact wordt gehouden, bevindt zich niet ver van het werkterrein van ds. Visser.

ziekenhuis zimbabwe

De zendingscommissie heeft het initiatief genomen de jeugd meer bij het zendingswerk te betrekken. Het is ook voor jongeren belangrijk verder te kijken dan de eigen welvarende wereld. Het grootste deel van de wereldbevolking leeft immers in armoede. Daarnaast is het belangrijk dat ook jongeren bij het zendingswerk betrokken zijn. Iedereen moet de boodschap van het Evangelie horen en jongeren zijn de evangelisten van de toekomst!
Last but NOT least, kunnen jongeren via deze aanpak zelf actief aan de slag om geld in te zamelen voor het ziekenhuis in dit straatarme land. Voor meer informatie over dit ziekenhuis, zie www.gzb.org.

Om de jongeren enthousiast te krijgen voor het project en de inzamelingsactie, was er op 18 januari een startavond in het Schulpje. Dokter Herman ten Hove, momenteel met verlof in Nederland, hield een presentatie over zijn werk. Behalve met directe patiëntenzorg, houdt Ten Hove zich ook bezig met het geven van voorlichting over onder andere hiv en hygiëne. Ook leidt hij Zimbabwaanse artsen op. Het was een geslaagde en interessante avond, waarop zowel de jongeren als de zendingscommissie tevreden terugkijken.

Daarna aan de slag! Tot en met14 maart zijn de jongeren van de verschillende kerkelijke clubs en verenigingen druk in de weer om geld in te zamelen. Elke club is daarin vrij gelaten. Zo zijn de meiden van ‘Nathanja’ meteen druk bezig gegaan met de organisatie van een high tea voor onder anderen hun ouders en andere belangstellenden. Zie kader

Andere clubs zijn actief met het inzamelen van lege statiegeldflessen, de verkoop van overheerlijke verse vlaaien en de verkoop van imaginaire verbandmiddelen en medicijnen. Zo kunnen mensen bij hen voor verschillende bedragen een strookje papier kopen, waarmee men dan, afhankelijk van het bedrag, de aanschaf medicijnen, verbandmiddelen of bijvoorbeeld zeep mogelijk maakt.

Verder organiseren de jongeren een volleybaltoernooi. Dit wordt wel vaker gedaan vanuit de verschillende kerken. Het is altijd een sportief en gezellig evenement. Diederick Aman: ,,Het verschil is dat deze keer de opbrengst voor het ziekenhuis is en dat het interkerkelijk is. Het is altijd een gezellig gebeuren! Wij hebben er zin in. Het  publiek is van harte welkom!”

Als u het enthousiasme van de jongeren wilt ondersteunen, is uw gift natuurlijk van harte welkom op rekeningnummer 3778 14 733 van de zendingscommissie in Nijkerk o.v.v. ‘actie met de jeugd’.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter