Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Hannie Olij was een week voor de ZOA in Uganda

NIJKERK - Als lid van de Raad van Toezicht bezocht Hannie Olij uit Nijkerk verschillende projecten van Z.O.A. (Zuid Oost Azie hulpverlening) in Uganda. 'Je kunt veel documentatie lezen over projecten die al zo'n 12 jaar geleden na de bloedige burgeroorlog in dit land gestart zijn, maar het met je eigen ogen zien is toch een ander verhaal', aldus Hannie. Ze reisde met drie ZOA medewerkers uit Nederland en Uganda naar drie projecten.

Hannie Olij

De noodhulp die geboden wordt aan vluchtelingen die uit Zuid-Sudan komen, is vooral gericht op snelle opbouw van praktische voorzieningen, zoals waterputten, toiletblokken en schoollokalen. Deze vluchtelingen komen in kampen en krijgen al snel een lapje (niet in cultuur gebrachte) grond aangeboden, zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden door groente en andere gewassen te verbouwen. De mensen worden ook gestimuleerd om  schooltjes neer te zetten, zodat ze zelf meebouwen aan de eerste behoeften voor hun kinderen.

 

Als het om de projecten wederopbouw gaatsteunt ZOA de Ugandese mensen die indertijd voor de rebellengroep 'Verzetsleger van de Heer' van Noord-Uganda gevlucht waren en nu teruggekeerd zijn. Duizenden families waren in deze burgeroorlog hun huizen ontvlucht en sliepen vaak in het bos of in de open lucht. Nu krijgen deze families begeleiding bij het effectief leren werken met bijvoorbeeld het fokken van varkentjes, de  verkoop en het prijzen. Dat geldt ook voor Imkers, die met een professioneel Imkerpak veel meer opbrengsten kunnen genereren. Gezonde voeding is tevens een onderdeel van de cursussen. Al met al is de bedoeling om snel zelfvoorzienend te kunnen zijn. Uit ervaring blijkt dat deze methode zeer effectief is.  Het werkt als een olievlek.

Het landrechtenproject  is opgezet om teruggekeerde Ugandese vluchtelingen zo mogelijk hun bezette land terug te geven. ZOA doet hiernaar, samen met de Ugandese overheid, onderzoek om recht te doen. Daarvoor is er ook deskundigheid (m.b.t. bijvoorbeeld kadaster) vanuit Nederland beschikbaar.

Door haar deskundigheid als bestuursvoorzitter van Jeugdzorgorganisatie Stichting Timon, die in Nederland jonge vluchtelingen onderdak biedt en begeleidt, heeft Hannie in Uganda veel compassie gevoeld met de jongeren die uit Zuid-Sudan gevlucht zijn en gruwelijke dingen hebben meegemaakt. Hannie sprak met veel mensen, o.a. overheidsfunctionarissen. Door de vele informatie kreeg ze inzicht in het werk van de organisatie van ZOA in Noord Uganda.

'Het was indrukwekkend om te zien hoe gevluchte mensen weer hoop krijgen' zegt Hannie. 'Al die verdrietige verhalen van getraumatiseerde mensen, verweesde kinderen en verkrachte meisjes doen wat met je. Maar ik zag ook veel hoopgevende dingen: weeskinderen die worden opgenomen door gezinnen, mensen die weer leren een onafhankelijk bestaan op te bouwen. Dat is zeer bemoedigend en geeft perspectief voor hun toekomst', aldus Hannie.

'Vanuit christelijke visie doet ZOA prachtig diaconaal werk en biedt adequate hulp', concludeert Hannie Olij als lid van de Raad van Toezicht van deze organisatie. Om haar werk te kunnen doen heeft ZOA de steun van Nederlandse donateurs hard nodig.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter