Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Dominee J.J.G. den Boer nieuwe predikant CGK Nijkerk

‘Kerk mag maatschappij triggeren’

NIJKERK Dominee J.J.G. den Boer is met zijn 28 jaar misschien wel de jongste predikant van Nijkerk. Hij deed op 8 januari dit jaar intrede in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nijkerk.

De CGK-gemeente van Nijkerk (De Kandelaar aan de Meinsstraat) was na het emeritaat van ds. H.D. Rietveld twee jaar vacant. Vorig jaar oktober werd er een beroep uitgebracht op J.J.G. den Boer in Apeldoorn. Den Boer was net afgestudeerd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en nam het beroep aan. ‘We voelen ons welkom hier’, zegt de kersverse predikant die intussen met zijn vrouw Hanneke en dochtertje Dianne de pastorie heeft betrokken.

den boer nijkerk

Roepstem: Ds. Den Boer groeide op als boerenzoon in Zierikzee. Hij ging naar de christelijke basisschool in Zierikzee en volgde het voorgezet onderwijs in Goes. In het eerste jaar van zijn studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam kwam er een grote ommekeer in zijn leven. Hij kreeg de roepstem om theologie te gaan studeren en predikant te worden in de CGK. ‘Toen ik mij geroepen wist, had ik nog geen belijdenis gedaan. Dit deed ik in de zomer voordat ik in Apeldoorn begon’, legt hij uit. Hij deed de vooropleiding (Grieks en Latijn) in Kampen en ging vervolgens naar de Theologische Universiteit Apeldoorn. Als hoofdvak koos hij Nieuwe Testament en als bijvakken dogmatiek, kerk en Israël en de gemeentestage. Zijn afstudeerscriptie heeft als thema het kruiswoord van de Heere Jezus: Het is volbracht.

Wat voor dominee wilt u zijn?
‘Ik hoop dat de pastorie een lage drempel heeft. En als ik op bezoek ga, wil ik in mooie en verdrietige situaties op het eerste bezoek net zo goed kunnen luisteren als bij het vijfde. Om juist op die manier dichtbij te komen, heb je soms een bepaalde afstand nodig. Zo hoop ik met de Bijbel te mogen bemoedigen, te vertroosten en als het nodig is ook te vermanen.’

U bent nog geen dertig. Hoe wilt u aangesproken worden?
‘Ik wil dat niet voorschrijven. Als mensen dominee willen zeggen en dat doen vanwege het ambt, vind ik dat mooi en luister ik er graag naar. Maar het gaat om het evangelie waar ik mee mag komen en niet om mij. Dus als ik beter ingang kan vinden als mensen me Jorne noemen, dan is dat ook prima.’

Wat is uw eerste indruk van Nijkerk?
‘Nijkerk komt op mij over als een gemoedelijke plaats. Het is leuk dat het wat oude gebouwen heeft en dat daarvan in het centrum nog het een en ander te zien is. Wel vind ik het jammer dat Nijkerk niet meer aan zee ligt!’

Hoe kijkt u aan tegen samenwerking met andere kerken?
‘Samenwerking is goed en dan met name in de herkenning dat je dezelfde God dient en door hetzelfde Offer gered moet worden. Prachtig als je dat door middel van samenwerking naar buiten toe kunt uitdragen.’

Steeds meer mensen verlaten de kerk, ook in het vanouds kerkelijke Nijkerk. Hoe ziet u de rol van de kerk in de maatschappij?
‘Jaloersmakend. De maatschappij mag wel getriggerd worden door de kerk. Niet alleen omdat de kerkdeuren iedere zondag openstaan en mensen daar blijkbaar samen willen komen, maar ook omdat men merkt dat een christen uit het Offer van de Heere Jezus leeft. Dat is het mooiste wat een mens kan overkomen. Juist de kerk moet dichtbij de mensen staan, om midden tussen de mensen te getuigen, te bidden en als Johannes de Doper te wijzen op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! (Joh.1:29).’

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter