Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerstavond 2011

Op zaterdavond 24 december 2011 zijn er in de kerken in Nijkerk veel kerstzang, kerkdiensten en kerstnachtdiensten. U wordt hartelijk uitgenodigd op kerstavond één van onze kerken te bezoeken.

In de Kruiskerk begint om half zeven een  dienst gericht op kinderen. Het kinderkoor zingt tijdens deze feestelijke dienst.

In de Grote Kerk aan de Holkerstraat begint de kerstzang om half acht. U bent hartelijk welkom.  Medewerking verlenen ds. Voets, het Vocaal Ensemble Pavane en  een Koperensemble.

Om kwart voor negen en kwart over tien zijn er twee kerstdiensten in de Kruiskerk. Een koor zal in twee opeenvolgende diensten voor de muzikale begeleiding zorgen.

In de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wordt om negen uur een dienst gehouden. Het thema is 'Stille nacht, Heilige nacht'.

In De Ark, Gasthuisstraat begint om half tien een dienst. Het thema is Wie wijst jou de weg.

In De Fontein dicht bij het Corlaer College (Rij maar naar het witte kruis) is om tien uur een dienst.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter