Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nacht van het gebed

NIJKERK - In de nacht van 21 -22 juni 2019 is er weer de nacht van gebed voor de vervolgde kerk georganiseerd door Open Doors. Ook dit jaar vindt die in Nijkerk weer plaats in de Huiskamer. We beginnen om 20:00 uur en de gebedsnacht eindigt meestal rond 04:00 uur.

Dit jaar is de speciale aandacht gericht op: India, Noord Afrika, Irak, Vrouwen in landen waar christenen worden vervolgd, Iran, Filippijnen, Nigeria, Noord Korea. De gebedsblokken worden ingeleid met korte video’s en afgewisseld met het zingen van liederen en er zijn gebedsboekjes met informatie over elk genoemd land.

Op gezette tijden zijn er koffie en thee pauzes gepland en later op de avond/in de nacht soep en een broodje. Jullie kennen de huiskamer en we gebruiken de ruimtes om na elke inleiding  in kleinere groepen te bidden. Het is niet verplicht om de hele avond /nacht te blijven  Het is ook mogelijk om een gedeelte van de nacht mee te bidden. Bid in ieder geval mee.

Huiskamer nijkerk
Huis van gebed

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter