Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerstnachtdiensten

NIJKERK Vele kerken vieren tijdens kerstnacht, dinsdag 24 december a.s., het feest van de geboorte van Jezus Christus in een stal in Bethlehem. De kerken in Nijkerk heten je van harte welkom tijdens een van de onderstaande vrij toegankelijke kerstnachtdiensten. Als je zeker wilt zijn van een zitplaats, wees dan zeker 30 minuten voorafgaand aan de dienst aanwezig; Je kunt een aantal kerstnachtdiensten ‘bijwonen’ via www.kerkomroep.nl.

Evangelische Gemeente – De Ark.

In De Ark, Willem-Alexanderplein 14, wordt een Kerst Sing-in gehouden vanaf 19:30 uur. De Aanbiddings Band verzorgt de zang en muziek.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – De Levensbron

De Levensbron, Jan Steenhof 53, verzorgt een kerstviering voor kinderen. Iedereen met kinderen van 0 t/m 12 jaar is van harte welkom. De kerstviering start om 18:30 uur. Na afloop is er iets lekkers te eten en te drinken.

Hervormde Gemeente - Grote Kerk met de mooiste toren van Nederland.

De Grote Kerk, Holkerstraat 1, verzorgt vanaf 19:30 uur een kerstzangdienst. Op het programma staat veel samenzang van bekende kerstliederen, Bijbellezingen en meditatie. Er is een projectkoor onder leiding van Wim Huijser. De voorganger is dominee E. van den Noort.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter