Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerk School Gezinsdienst 2020

NIJKERK – Opnieuw wordt op de kerk - school - gezinsdienst gehouden. De kerken, de christelijke scholen en veel gezinnen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken doen hieraan mee. De thema diensten in de kerken worden gehouden op zondag 26 januari a.s. Kom jij dan ook samen met je ouders en grootouders naar de kerk om 9:30 uur?

Wat is een kerk, school en gezinsdienst? Een kerk, school gezinsdienst is een speciale dienst die probeert de verbinding tussen de kerk, school en gezin te versterken. De centrale gedachte hierbij is dat in de kerkdienst, het onderwijs en bij de opvoeding thuis dezelfde Bijbelse uitgangspunten worden gehanteerd. Indien kerk, school en gezin goed op elkaar aansluiten kan de geloofsopvoeding van kinderen beter vorm krijgen.

kerk school gezin
kerk school gezin

Voor kinderen is het makkelijker indien in de verschillende omgevingen verhalen worden verteld die een directe verbinding met elkaar hebben. Dit kan door een bepaald thema te kiezen dat zowel in de kerk, op school als thuis wordt behandeld. Kerk, school en gezin kennen hun eigen activiteiten.

 De kerk wordt versierd met de werkstukjes die op school zijn gemaakt. In de dienst is er extra aandacht voor de kinderen. Een paar van hen mogen (een deel van) de Bijbellezing verzorgen. Een deel van de preek wordt aangepast aan de kinderen.

Op school wordt het thema behandeld door middel van Bijbelverhalen, liedjes en werkjes. De dominee komt naar school om met de kinderen over het thema te praten en zo al vast een brug te leggen. Het gezin wordt betrokken bij de kerkdienst en de activiteiten op school. Veel ouders gaan naar de kerk om het werkstuk van de kinderen te kunnen zien.

Ook kunnen De kerken van Nijkerk, die samen werken in de Nijkerkse Commissie Evangelisatie Activiteiten (NICEA), stellen het erg op prijs als u ook zondagmorgen 26 januari in 1 van de kerken aanwezig bent. Overigens beginnen niet alle kerken om 9:30 uur. Een paar kerken beginnen om 10:00 en één kerk om 8:45 uur en 10:45 uur. Kijkt u even in de rubriek activiteiten voor de juiste aanvangstijd. Ooms, tantes, buren en anderen zijn van harte welkom.

Advertenties

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter