Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Advent

Advent is een tijd van verwachting. Verwachting gaat gepaard met spanning. Je ziet uit naar iets moois, maar je weet nog niet wat het precies zal zijn. Misschien ben je ook onzeker. Verwachten is namelijk kwetsbaar. Je hoopt op iets nieuws, maar je hebt het nog niet in handen. Zal het zo mooi zijn als je denkt dat het is? Soms lopen de dingen ook anders dan je verwachtte.

Je hoopte dit jaar misschien weer onbezorgd Kerst en Oud & Nieuw te kunnen vieren met ouders en je kinderen. Maar opnieuw zal het gepaard gaan met beperkingen. In de kerk hebben we taal en verhalen om woorden te geven aan verwachting. Het begint al bij Abram die geroepen wordt en op weg gaat naar een land van belofte.

We lezen erover bij de profeten die de ballingen voorhouden dat er een keer zal komen in hun lot. We horen Maria die in geloof en vertrouwen tegen de engel zegt: ‘Mij geschiede naar uw woord.’ Wat zal Maria verwacht hebben toen de engel tegen haar zei: “Je zult een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd…”’ (Luc 1,31). Woorden die het nodige te verwachten geven. Een groot man, Zoon van de Allerhoogste. In het licht van het Evangelie moeten wij als mensen onze verwachtingen nogal eens bijstellen. De geboorte van dit Kind in een stal, liggend in een voederbak, is al een sterke aanwijzing dat zijn weg anders zal zijn dan zijn naam ons op het eerste gehoor doet vermoeden. Deze Zoon van de Allerhoogste gaat de weg van een dienaar.

We vieren opnieuw Kerst in een samenleving waarin mensen teleurgesteld zijn of zich zorgen maken over hun gezondheid. Een schepping die gebukt gaat onder menselijke uitbuiting. Een wereld waarin machtigen hoog op hun troon zitten en straffeloos hun gang lijken te kunnen gaan. Als je het zo bekijkt is er misschien niet zoveel goeds te verwachten. Maar… het Evangelie leert ons anders te kijken. Binnen en buiten de kerk zijn er mensen die oog hebben voor het onverwachte. Voor God die een spoor trekt in het leven van mensen, in de geschiedenis van de wereld. In zijn Zoon is de Allerhoogste allerpersoonlijkst in ons midden. In zijn leven, in zijn lijden, in zijn dood en in zijn opstanding. Door zijn Geest delen we in Gods liefde en genade en mogen we zelf een teken van liefde zijn.

Bron: Nieuwsbrief Geloven op de Veluwe

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter