Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Corona, adviezen naar aanleiding van persconferentie

Op dit moment zitten we helaas weer in een situatie dat maatregelen worden aangescherpt. Op de website van het CIO en de Protestantse Kerk kunt u actuele informatie vinden. De nieuwe maatregelen kunnen ons misschien moedeloos maken. Hoe vier je Kerst en Oud en Nieuw dit jaar? Thuis, maar zeker ook in de kerk. Hoe houden we oog voor mensen die eenzaam zijn en tijdens de donkere dagen van het jaar (bijna) niemand zien? Open Kerk Nijkerk wenst alle ambtsdragers en vrijwilligers inspiratie en energie toe om - hoewel anders dan gehoopt en verwacht - toch echt Kerst te vieren. Zodat - waar we ook zijn, thuis of in de kerk - Gods licht zal schijnen in de levens van mensen.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter