Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Hervormde Gemeente treft strengere maatregelen vanwege coronacrisis.

NIJKERK - Afgelopen donderdag 4 november 2021 heeft de Crisiskerkenraad van de Hervormde Gemeente op basis van het advies van de PKN en het CIO het volgende besloten:

  1. Met ingang van zondag 7 november 2021 gaan we bij verplaatsingen in de kerk weer mondkapjes dragen;
  2. Aan kerkgangers wordt gevraagd om de 1,5 meter afstand tijdens de kerkdiensten in acht te nemen. Wilt u daarom letten op de aanwijzingen van de collectanten en de koster? Zij zullen u bij binnenkomst naar uw plaats begeleiden.
  3. Om besmettingsrisico’s tijdens de kerkdienst te verminderen, wordt de kerkgangers  gevraagd niet meer uit volle borst, maar ingetogen te zingen.
  4. Bij het verenigingswerk boven de 18 jaar worden bij verplaatsingen in het kerkgebouw weer een mondkapje gedragen;
  5. Daarnaast worden de kerkgangers gevraagd de basisregels zoals thuisblijven bij verkoudheid goed na te leven.

Het doel van het bovenstaande besluit is om gemeenteleden met een zwakke gezondheid zoveel mogelijk gezamenlijk te beschermen. 

Meer info over de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter