Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Bidstond op zaterdag 18 december

Op zaterdag 18 december 2021 wordt om 10.30 uur in de Grote Kerk een bidstond georganiseerd door De Fontein, De Kandelaar en de Grote Kerk. Waarom deze bidstond?

Het leven van ons als inwoners van onze stad, van ons land en van de hele wereld staat al bijna twee jaar in het teken van de coronapandemie. Journaal en kranten worden er dagelijks mee gevuld. Het is terecht het gesprek van de dag, want het raakt ons allemaal. Het heeft al veel verdriet opgeleverd, veel mensen zijn ziek of ziek geweest, en er zijn helaas ook mensen overleden. Het kan niet anders dan dat dit ons raakt. Helaas ontstaat er ook een tweedeling, het respect voor elkaar staat soms behoorlijk onder druk.

We doen met elkaar ons uiterste best om deze ziekte in te dammen, maar ondanks alle inspanningen slagen we daar nog steeds niet in. Maar er is meer dan inspannen. Het belangrijkste dat we als christenen mogen doen is bidden. Bidden is aanbidden, belijden, bedanken en aankloppen. We mogen in gesprek gaan met God, hem de eer brengen die Hij verdient, onze beperktheid en onze zonden belijden, bedanken voor alles wat Hij geeft en vragen om Zijn hulp. Dat is nooit tevergeefs. We geloven dat Hij degene is die alles bestuurt, onze Schepper. 


Laten we Hem aanbidden, want Hij heeft alles in handen! In navolging van de Hervormde Gemeente Barneveld willen we een bidstond houden. We willen samenkomen in de Grote Kerk en daar samen bidden, luisteren naar Zijn Woord en samen zingen, in het besef dat onze God almachtig is en we van Hem afhankelijk zijn bij alles wat we doen.

U wordt van harte uitgenodigd de bidstond bij te wonen. U kunt de samenkomst ook meebeleven via de livestream van Hervormd Nijkerk.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter